Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Πέμπτη, 10 Απριλίου 2014 14:40

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ                                                                                       ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ,   8/04/2014
Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                           Αρ. Πρωτ. 22655/2014
ΤΜΗΜΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200 ΤΚ 18756
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γκίκου Ελευθερία
ΤΗΛ: 213-2074699
FAX: 210-4633375
 

Ο Δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας  διακηρύσσει ότι στις  24 Απριλίου  2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ έως 10:30 π.μ ενώπιον της αρμόδιας  Επιτροπής θα γίνει πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές  για την προμήθεια ειδών και υλικών για την επισκευή και συντήρηση των Παιδικών Χαρών του Δήμου μας για το έτος 2014.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 19.999,92 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α 23% και θα βαρύνει τον κωδικό ΚΑ.35.6662.0004 με τίτλο «Προμήθεια ειδών και υλικών για την επισκευή και συντήρηση  των Παιδικών Χαρών του Δήμου μας» του σκέλους των εξόδων του Δημοτικού Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2014.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχείο Κερατσινίου-Δραπετσώνας (Ελ.Βενιζέλου 200 και Μ.Ασίας) σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ .

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές, Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί και Ενώσεις προμηθευτών.

Πληροφορίες δίνονται από το αρμόδιο τμήμα προμηθειών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 213-2074699.

                                                                                                                                                    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                                                               ΛΟΥΚΑΣ Ν. ΤΖΑΝΗΣ