Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Πέμπτη, 10 Απριλίου 2014 15:02

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                          ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ,   08/04/2014
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                         Αρ. Πρωτ.    22808
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200 ΤΚ 18756
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τζούλιας Παναγιώτης
ΤΗΛ: 213-2074699
FAX: 210-4633375
 

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας πρόκειται να προχωρήσει στην προμήθεια και εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού (παθητικού και ενεργού) για την δικτυακή και τηλεφωνική διασύνδεση μεταξύ του Δημαρχιακού καταστήματος Κερατσινίου και του δημοτικού κτιρίου που βρίσκεται επί των οδών Μ. Ασίας και Μουδανίων.

 Η ασύρματη ζεύξη θα πρέπει να εξασφαλίζει εύρος ζώνης (bandwith) τουλάχιστον 50 Mbps για την μεταφορά δεδομένων και ταυτόχρονη μεταφορά φωνής για 4 χρήστες από 100 kbps ανά δίαυλο και να παρέχει τις ασφαλιστικές δικλείδες για ασφαλή μεταφορά των δεδομένων (αλγόριθμοι κρυπτογράφησης, πρωτόκολλα ασφαλείας).

 Η εσωτερική καλωδίωση πρέπει να καλύπτει 12 θέσεις εργασίας (με δυνατότητα επέκτασης) με υποδοχές για δεδομένα και φωνή σύμφωνα με την ενδεικτική κάτοψη του χώρου που επισυνάπτεται στην παρούσα μελέτη.

 Οι τεχνικές προδιαγραφές  περιγράφονται αναλυτικά στην μελέτη που έχει συνταχθεί από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής του Δήμου.

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας προϋπολογίστηκε στο ποσό των 6.445,20 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 23%)

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν πληροφορίες καθώς και τεύχη της μελέτης παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το γραφείο Προμηθειών τηλ.  213-2074755  (Κος Τζούλιας Παναγιώτης), την Διεύθυνση Προγραμματισμού Οργάνωσης  & Πληροφορικής  τηλ. 213-2074753 (Κα Νιγδέλη Ευγενία) ή να αναζητήσουν την σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου  www.keratsini-drapetsona.gr

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να προσκομίσουν ενσφράγιστες  προσφορές μέχρι την Τετάρτη  23/04/2014

                                                                                                                                                                 Ο Δήμαρχος

                                                                                                                                                            Λουκάς Ν. Τζανής