Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τετάρτη, 04 Ιουνίου 2014 13:10

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ                                                                       ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, 3/6/2014
Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                           Αρ. Πρωτ. 35439
ΤΜΗΜΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200 ΤΚ 18756
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γκίκου Ελευθερία
ΤΗΛ: 213-2074699
FAX: 210-4633375
 

 Η Αντιδήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας  διακηρύσσει ότι στις 1 Ιουλίου 2014, ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00 π.μ έως 10:30 π.μ ενώπιον της αρμόδιας  Επιτροπής του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας  θα γίνει ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές  γάλακτος ( παστεριωμένου γάλακτος) για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου για το έτος 2014 -2015 και συγκεκριμένα για το  χρονικό διάστημα  από 24/7/2014 έως 23/7/2015.

 Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό 137.351,50 € συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ και θα βαρύνει τους ΚΑ  20/6061.0002, 15/6061.0002, 30/6061.0002, 35/6061.0002 του σκέλους των εξόδων του Δημοτικού Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2014 και τους αντίστοιχους ΚΑ του Δημοτικού Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2015 .

 Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχείο Κερατσινίου-Δραπετσώνας (Ελ.Βενιζέλου 200 και Μ. Ασίας) σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.

 Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να φέρουν εγγυητική επιστολή σε ποσοστό 5% του προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

 Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές, Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί και Ενώσεις προμηθευτών.

 Πληροφορίες δίνονται από το αρμόδιο τμήμα προμηθειών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 213-2074699.


                                                                                                                               Η  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                                                                                                 ΕΙΡΗΝΗ ΜΟΣΧΟΥ