Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2014 13:30

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ                                                              ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ,   10/06/2014
Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                 Αρ. Πρωτ.          37789
ΤΜΗΜΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200 ΤΚ 18756
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γκίκου Ελευθερία
ΤΗΛ: 213-2074699
FAX: 210-4633375


Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας πρόκειται να προβεί στην προμήθεια αδρανών υλικών που θα χρησιμοποιηθούν από την Υπηρεσία Μικροέργων και Συντήρησης Παιδικών Χαρών σε νέες κατασκευές, επισκευές και συντηρήσεις στα Δημοτικά και Σχολικά κτίρια, τους Χώρους Πρασίνου και τις Παιδικές Χαρές  του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας έτους 2014.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ανωτέρω ειδών περιγράφονται αναλυτικά στην μελέτη που έχει συνταχθεί από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος.

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας προϋπολογίστηκε στο ποσό των 12.996,80 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου   Φ.Π.Α 23%)

Οι υποψήφιοι προμηθευτές  μπορούν να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο ή για μέρος των ειδών που περιγράφονται στη μελέτη. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει ανά είδος.

Κριτήριο αξιολόγησης θα είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς. Η προμήθεια θα ανατεθεί στον προμηθευτή που θα προσκομίσει την χαμηλότερη τιμή προσφοράς.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν πληροφορίες καθώς και τεύχη της μελέτης παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το γραφείο Προμηθειών τηλ. 213-2074699  & 213-2074755  (Κος Τζούλιας Παναγιώτης) ή να αναζητήσουν την σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου  www.keratsini-drapetsona.gr

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να προσκομίσουν ενσφράγιστες  προσφορές σύμφωνα με την δομή του εντύπου του προϋπολογισμού που επισυνάπτεται στην μελέτη. Η κατάθεση των προσφορών ισχύει μέχρι την Δευτέρα  16/06/2014.

 

Η Αντιδήμαρχος
Οικονομικών
Ειρήνη Μόσχου