Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Δευτέρα, 21 Ιουλίου 2014 11:26

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας πρόκειται να προβεί στην προμήθεια φαρμακευτικού και νοσηλευτικού υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας για το έτος 2014.

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.
Η συνολική δαπάνη της προμήθειας προϋπολογίστηκε στο ποσό των 14,864,42 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 6,5%-13%-23%)
Οι υποψήφιοι προμηθευτές μπορούν να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο ή για μέρος των ειδών που περιγράφονται στη μελέτη. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει ανά είδος.
Κριτήριο αξιολόγησης θα είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς. Η προμήθεια θα ανατεθεί στον προμηθευτή που θα προσκομίσει την χαμηλότερη τιμή προσφοράς.
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν πληροφορίες καθώς και τεύχη της μελέτης παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το γραφείο Προμηθειών τηλ. 213-2074699 & 213-2074755 (Κος Τζούλιας Παναγιώτης) ή να αναζητήσουν την σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου www.keratsini-drapetsona.gr
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να προσκομίσουν ενσφράγιστες προσφορές σύμφωνα με την δομή του εντύπου του προϋπολογισμού. Η κατάθεση των προσφορών ισχύει μέχρι την Τετάρτη 30/07/2014.

Η Αντιδήμαρχος
Οικονομικών Ειρήνη Μόσχου