Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2014 13:41

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΩΝ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΩΝ)

 

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας πρόκειται να προβεί στην προμήθεια και τοποθέτηση μοτέρ μηχανισμού οροφής γκαραζόπορτας στο Δημοτικό Σταθμό αυτοκινήτων και πλήρες σετ αυτοματισμού συρόμενης γκαραζόπορτας στο ηλεκτρολογείο του Δήμου (Πρώην Καχραμάνογλου).

Η προμήθεια και τοποθέτηση των ανωτέρω υλικών είναι απαραίτητα για την επισκευή της γκαραζόπορτας στο Δημοτικό Σταθμό αυτοκινήτων και στο ηλεκτρολογείο του Δήμου.  

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.  

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας προϋπολογίστηκε στο ποσό των 2.829,00 € (συμπ. ΦΠΑ 23%)

Οι υποψήφιοι προμηθευτές  μπορούν να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των ειδών και των εργασιών που περιγράφονται στην μελέτη.  

Κριτήριο αξιολόγησης θα είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς. Η προμήθεια θα ανατεθεί στον προμηθευτή που θα προσκομίσει την χαμηλότερη τιμή προσφοράς.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν πληροφορίες καθώς και τεύχη της μελέτης παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το γραφείο Προμηθειών τηλ. 213-2074699  & 213-2074755  (Κος Τζούλιας Παναγιώτης) ή να αναζητήσουν την σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου  www.keratsini-drapetsona.gr

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να προσκομίσουν ενσφράγιστες  προσφορές σύμφωνα με την δομή του εντύπου του προϋπολογισμού. Η κατάθεση των προσφορών ισχύει μέχρι την Τετάρτη 27/08/2014.

 

O Δήμαρχος Λουκάς Ν. Τζανής