Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τετάρτη, 08 Οκτωβρίου 2014 10:44

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΕ ΕΞΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΕ ΕΞΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας πρόκειται να αναθέσει καθήκοντα εξειδικευμένου μηχανολόγου για την επίβλεψη και καθημερινή παρακολούθηση της καλής και ασφαλούς λειτουργίας του ηλεκτρομηχανολογικού συστήματος του Δημοτικού Κολυμβητηρίου για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/08/2015.

Στα πλαίσια καλής λειτουργίας του Κολυμβητηρίου είναι αναγκαίες οι ακόλουθες υπηρεσίες σύμφωνα με την υπ. αριθμ.59507/2014 μελέτη της αρμόδιας υπηρεσίας:

1. Καθημερινή, συνεχής και αδιάλειπτη συντήρηση και επίβλεψη του ηλεκτρολογικού συστήματος και αυτοματισμού.
2. Καθημερινή, συνεχής και αδιάλειπτη εποπτεία για την ορθή λειτουργία του μηχανοστασίου.
3. Καθημερινή, συνεχής και αδιάλειπτη παρακολούθηση της χημικής ανάλυσης του νερού της πισίνας, τηρώντας αυστηρές συνθήκες υγιεινής, ανάρτηση των αποτελεσμάτων σε εμφανές σημείο, συντήρηση των φίλτρων με ειδικών προδιαγραφών υλικά.
4. Ορισμός του ως υγειονομικός και τεχνικός υπεύθυνος για τη λειτουργία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου.
Ο προϋπολογισμός της εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 14.427,60 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 23%) και θα βαρύνει τον Κ.Α 15/6117.0018 με τίτλο «Αμοιβή υπηρεσιών, εξειδικευμένου μηχανολόγου για την επίβλεψη και καθημερινή παρακολούθηση της καλής και ασφαλούς λειτουργίας του Κολυμβητηρίου» του Δημοτικού Προϋπολογισμού του έτους 2014 και τον αντίστοιχο ΚΑ του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2015.

Απαραίτητα προσόντα που πρέπει να διαθέτει ο κάθε ενδιαφερόμενος είναι πτυχίο μηχανολόγου μηχανικού ΠΕ ή ΤΕ και προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο ετών σε ανάλογη θέση.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους καταθέτοντας βιογραφικό και την ενσφράγιστη προσφορά τους , έως τις 13 Οκτωβρίου 2014. Σχετικές πληροφορίες μπορούν να αναζητήσουν στο Τμήμα Προμηθειών, τηλέφωνο 213-2074-699.


Η Αντιδήμαρχος

Ελένη Καποσίζογλου