Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2014 14:37

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΟΡΚΩΤΟ ΕΛΕΓΚΤΗ – ΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΑΥΤΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ »

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση εργασίας  «Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή και αναπληρωτή αυτού, για τον τακτικό έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης έτους 2014», προϋπολογισμού 16.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23%) σύμφωνα  με την  αριθ. 309/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Κατόπιν τούτου καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν ενσφράγιστες προσφορές  στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δημοτικού Καταστήματος, αναγράφοντας στο φάκελο «Ανάθεση εργασίας  Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή και αναπληρωτή αυτού, για τον τακτικό έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης έτους 2014», «Υπόψη Τμήματος Προμηθειών» (Ταχ. Δ/νση: Ελευθερίου Βενιζέλου 200 , Κερατσίνι, Τ.Κ. 18756), μέχρι τις 24/10/2014, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 13:00μ.μ.

  Δικαιούχοι συμμετοχής θα είναι  νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή κοινοπραξίες Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελλάδα.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι σχετικές πληροφορίες αναφορικά με την παρούσα εργασία, περιγράφονται στην υπ΄ αριθ. 309/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία επισυνάπτεται.

Πληροφορίες παρέχονται από τον αρμόδιο υπάλληλο του τμήματος Προμηθειών κ. Τζούλια Παναγιώτη στο τηλ. 213-2074755 και τον αρμόδιο υπάλληλο του τμήματος Λογιστικού και Διαχείρισης Προϋπολογισμού κ. Στρατηγό Στέφανο στο τηλ. 213-2074687, επίσης μπορούν να αναζητήσουν την σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου  www.keratsini-drapetsona.gr

Συνημμένη: Απόφαση  309/2014 Οικονομικής Επιτροπής

 

Ο Δήμαρχος

Χρήστος Βρεττάκος