Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2014 07:49

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: "Προμήθεια υλικών εορταστικού φωτισμού "

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας πρόκειται να προμηθευτεί υλικά εορταστικού φωτισμού (γιρλάντες κλπ.) για τον στολισμό δέντρων και ιστών φωτισμού σε δρόμους και πλατείες του Δήμου μας έτους 2014.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ανωτέρω ειδών περιγράφονται αναλυτικά στην μελέτη που έχει συνταχθεί από τη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας προϋπολογίστηκε στο ποσό των 12.994,95 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%)  και θα βαρύνει τους  ΚΑ 15.6265.0002 με τίτλο «Συντήρηση εορταστικού φωτισμού», ΚΑ 15.6691.0001 με τίτλο «Προμήθεια εορταστικού φωτισμού» και τον ΚΑ 15.6691.0003 με τίτλο «Πύκνωση υπάρχοντος φωτισμού του Δήμου» του σκέλους των εξόδων του  Δημοτικού Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2014.

Κριτήριο αξιολόγησης θα είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς, λαμβάνοντας υπόψη και τις τεχνικές προδιαγραφές. Η προμήθεια θα ανατεθεί στον προμηθευτή που θα προσκομίσει την χαμηλότερη τιμή προσφοράς στο σύνολο της προμήθειας.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν πληροφορίες καθώς και τεύχη της μελέτης παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το γραφείο Προμηθειών τηλ. 213-2074699  &               213-2074702  (Κα Τσερεντζούλια Ανθή) ή να αναζητήσουν την σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου  www.keratsini-drapetsona.gr

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να προσκομίσουν ενσφράγιστες  προσφορές σύμφωνα με την δομή του εντύπου του προϋπολογισμού που επισυνάπτεται στην μελέτη. Η κατάθεση των προσφορών ισχύει μέχρι την Τετάρτη  26/11/2014.

H ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                    

 ΕΛΕΝΗ ΚΑΠΟΥΣΙΖΟΓΛΟΥ