Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2014 13:36

Προμήθεια βιβλίων για τις ανάγκες των Δημοτικών Βιβλιοθηκών και στην προμήθεια ειδών – υλικών λογοθεραπείας και διαγνωστικών τεστ για τις ανάγκες των αρμόδιων υπηρεσιών

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας πρόκειται να προβεί στην προμήθεια βιβλίων για τις ανάγκες των Δημοτικών Βιβλιοθηκών  και στην προμήθεια ειδών – υλικών λογοθεραπείας και διαγνωστικών τεστ για τις ανάγκες των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, για το έτος 2014.

Οι τίτλοι των βιβλίων και οι περιγραφή των ειδών - υλικών λογοθεραπείας περιλαμβάνονται   στην μελέτη που έχει συνταχθεί από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας προϋπολογίστηκε στο ποσό των 11.081,38 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 6,5% - 23%)

Ειδικότερα κατανέμεται σε δύο ομάδες:

Ομάδα Α   - Περιλαμβάνει την  προμήθεια βιβλίων για τις Δημοτικές Βιβλιοθήκες του   Κερατσινίου-Δραπετσώνας  και η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό  των 9.956,50  ευρώ. (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 6,5%)

Ομάδα Β   - Περιλαμβάνει την  προμήθεια ειδών και υλικών για τις ανάγκες της υπηρεσίας πρόληψης και ειδικών θεραπειών του Δήμου και η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό  των 1.124,88 ευρώ. (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%)

 

Οι υποψήφιοι προμηθευτές  μπορούν να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο ή για μέρος των ειδών που περιγράφονται στη μελέτη. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει ανά είδος.

Κριτήριο αξιολόγησης θα είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς. Η προμήθεια θα ανατεθεί στον προμηθευτή που θα προσκομίσει την χαμηλότερη τιμή προσφοράς.

Η παραλαβή των υλικών θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 19/12/2014

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν πληροφορίες καθώς και τεύχη της μελέτης παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το γραφείο Προμηθειών τηλ. 213-2074699  & 213-2074755  (Κος Τζούλιας Παναγιώτης) ή να αναζητήσουν την σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου  www.keratsini-drapetsona.gr

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να προσκομίσουν ενσφράγιστες  προσφορές σύμφωνα με την δομή του εντύπου του προϋπολογισμού που επισυνάπτεται στην μελέτη. Η κατάθεση των προσφορών ισχύει μέχρι την Παρασκευή  05/12/2014.

Η Αντιδήμαρχος Οικονομικών

Ελένη Καπουσίζογλου