Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2014 14:08

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας πρόκειται να προβεί στην προμήθεια ανταλλακτικών και εργασία συντήρησης και επισκευής των ήδη υπαρχόντων αθλητικών οργάνων των Γυμναστήριων του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ανωτέρω ειδών περιγράφονται αναλυτικά στην μελέτη που έχει συνταχθεί από τη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

Ο Προϋπολογισμός δαπάνης είναι 1.917,57 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23% και θα βαρύνει τον κωδικό εξόδων Κ.Α. 15/6264.0003 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή οργάνων γυμναστικής» του σκέλους των εξόδων του δημοτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2014
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν πληροφορίες καθώς και τεύχη της μελέτης παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το γραφείο Προμηθειών τηλ. 213-2074699 & 213-2074702 (Κα Τσερεντζούλια Ανθή) ή να αναζητήσουν την σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου www.keratsini-drapetsona.gr
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να προσκομίσουν ενσφράγιστες προσφορές σύμφωνα με την δομή του εντύπου του προϋπολογισμού που επισυνάπτεται στην μελέτη. Η κατάθεση των προσφορών ισχύει μέχρι την Δευτέρα 15/12/2014.

 

H ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΕΛΕΝΗ ΚΑΠΟΥΣΙΖΟΓΛΟΥ