Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2015 13:43

Προμήθεια πυροσβεστήρων σε διαφόρους Αθλητικούς χώρους του Δήμου

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας πρόκειται να προβεί στην συντήρηση (αναγόμωση) και προμήθεια πυροσβεστήρων σε διαφόρους Αθλητικούς χώρους του Δήμου.

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 28/80.

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας προϋπολογίστηκε στο ποσό των 1.773,66 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23%
Οι υποψήφιοι προμηθευτές μπορούν να καταθέσουν προσφορά η οποία θα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής με την οποία δηλώνουν ότι:
1. ότι ουδέποτε έχει αποφασιστεί έκπτωση ή καταγγελία συμβάσεως εκτέλεσης παρομοίου έργου εις βάρος τους λόγω επαγγελματικού παραπτώματος από οιοδήποτε Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλο νομικό πρόσωπο του ευρύτερου Δημόσιου τομέα
2. Έλαβα γνώση όλων των όρων της μελέτης βάσει των οποίων γίνεται η παροχή υπηρεσιών για την « συντήρηση (αναγόμωση) και προμήθεια πυροσβεστήρων σε διαφόρους Αθλητικούς χώρους του Δήμου » και ότι τους αποδέχομαι αυτούς πλήρως χωρίς καμία επιφύλαξη.
3. Η προσφορά μου δεν έχει καμία απόκλιση από τους όρους της μελέτης.
Πληροφορίες για την ανωτέρω ανάθεση παροχής υπηρεσιών, καθώς και τα τεύχη της μελέτης παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο Προμηθειών του Δήμου, στo τηλέφωνο 2132074702 κα. Τσερεντζούλια Ανθή , fax: 210-4633375 και στην ιστοσελίδα του Δήμου. ( www.keratsini-drapetsona.gr )
Κριτήριο αξιολόγησης θα είναι η χαμηλότερη τιμή επί του συνόλου.

Η ανάδειξη του μειοδότη θα γίνει με κριτήριο την οικονομικότερη προσφοράς στο σύνολο της. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να προσκομίσουν ενσφράγιστες προσφορές σύμφωνα με την δομή του εντύπου του προϋπολογισμού. Η κατάθεση των προσφορών ισχύει μέχρι την Παρασκευή 30/01/2015.

 

 

Η Αντιδήμαρχος
Οικονομικών

 

Ελένη Καπουσίζογλου

Πνευματικα Δικαιωματα

Δημος Κερατσινιου - Δραπετσωνας

Copyright © 2018 Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

"Όροι Χρήσης || "Πολιτική Cookies

Επικοινωνηστε Μαζι μας

Θα θελαμε να ακουσουμε απο εσας!

Αποστολή Μηνυμάτων μέσω της Φόρμας.

Επικοινωνία με : 2132074600

Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Αττική,
Ελλάδα 18756

Κοινωνικη Δικτυωση

Περιοδικη Ενημερωση