Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2015 13:28

Προμήθεια εποπτικού, παιδαγωγικού και ψυχαγωγικού υλικού για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών του Δήμου, για το έτος 2015.

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας πρόκειται να προβεί στην προμήθεια εποπτικού, παιδαγωγικού και ψυχαγωγικού υλικού  για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών του Δήμου, για το έτος 2015.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ανωτέρω ειδών περιγράφονται αναλυτικά στην μελέτη που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας προϋπολογίστηκε στο ποσό των 4.999,74 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 23%)

Κριτήριο αξιολόγησης θα είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς, λαμβάνοντας υπόψη και τις τεχνικές προδιαγραφές. Η προμήθεια θα ανατεθεί στον προμηθευτή που θα προσκομίσει την χαμηλότερη τιμή προσφοράς.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν πληροφορίες καθώς και τεύχη της μελέτης παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το γραφείο Προμηθειών τηλ. 213-2074699  & 213-2074701  (Κα Καούρα Μαρία) ή να αναζητήσουν την σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου  www.keratsini-drapetsona.gr

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να προσκομίσουν ενσφράγιστες  προσφορές σύμφωνα με την δομή του εντύπου του προϋπολογισμού που επισυνάπτεται στην μελέτη. Η κατάθεση των προσφορών ισχύει μέχρι την Παρασκευή  20/03/2015.  

Η Αντιδήμαρχος

Ελένη Καπουζίσογλου