Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τετάρτη, 08 Απριλίου 2015 17:04

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 32.433 ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ που αφορά στην πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις διάρκειας 5 μηνών στους Δήμους της χώρας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση τους μόνο στον ΟΑΕΔ και  μόνο μέσω διαδικτύου μέχρι τις 27/4/2015.

Για πληροφορίες επισκεφθείτε τον ιστότοπο του ΟΑΕΔ http://www.oaed.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2728&Itemid=979&lang=el