Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τρίτη, 12 Μαΐου 2015 14:03

Προμήθεια ασφάλτου και λοιπών υλικών

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Η Αντιδήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας  διακηρύσσει ότι στις 22  Μαΐου  2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ έως 10:30 π.μ ενώπιον της αρμόδιας  Επιτροπής θα γίνει πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές  για την προμήθεια ασφαλτικών υλικών για την συντήρηση των οδών και κοινόχρηστων χώρων του Δήμου για το έτος 2015.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 14.992,47 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 23%) και θα βαρύνει τον  Κ.Α.: 35.6662.0010 με τίτλο « Προμήθεια ασφάλτου και λοιπών υλικών», του σκέλους των εξόδων του  Δημοτικού Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχείο Κερατσινίου-Δραπετσώνας (Ελ.Βενιζέλου 200 και Μ.Ασίας) σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ .

 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές, Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί και Ενώσεις προμηθευτών.

 

Πληροφορίες δίνονται από το αρμόδιο τμήμα προμηθειών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 213-2074699, 2132074702

 

 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΚΑΠΟΥΣΙΖΟΓΛΟΥ