Παρασκευή, 29 Μαΐου 2015 19:23

Επισκευή και συντήρηση κινηματογράφων του Δήμου

Ο Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας πρόκειται να προβεί στην  επισκευή και συντήρηση των κινηματογράφων του με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ      
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ                                        ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ:  Συγκοιν/κών, κτιριακών έργων και
Υπαίθριων χώρων   

                                                                                                                                           Κ.Α.  :      15/7331.0005
                                                                                                                                          ΠΡΟΫΠ.:      20.561,00 €
                                                                                                                                           Α.Μ. :      5/21-05-2015


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»
με τη διαδικασία της απ’ευθείας ανάθεσης


ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης της δαπάνης παροχής υπηρεσιών «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»
Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 20.561,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας για το έτος 2015 (ΣΑΤΑ 2015).
Η εργασία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 28/80 και τους όρους που αναφέρονται στη συνημμένη υπ’ αριθμ. 5/21-05-2015 μελέτη της εργασίας «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».

ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης)
Δεκτοί στην ανακοίνωση γίνονται Μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ελληνικό μητρώο ΜΕΕΠ στην κατηγορία Οικοδομικών έργων για όλες τις τάξεις πτυχίων, σύμφωνα με το Άρθρο 59 του Ν.4278/04-08-2014: Α1 έως και 7η τάξη για έργα Οικοδομικά (χωρίς περιορισμό για κατώτατα όρια) καθώς και εμπειροτέχνες γραμμένοι στα Νομαρχιακά Μητρώα αντίστοιχης κατηγορίας έργου (χωρίς περιορισμό για κατώτατα όρια).

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλουν στο Δήμο το αργότερο μέχρι την ημέρα Τετάρτη 3 Ιουνίου 2015 και ώρα 14.30 μ.μ (έναρξη αποσφράγισης των προσφορών), προσωπικά ή με εκπρόσωπό τους τα αναφερόμενα παρακάτω δικαιολογητικά:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ –ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
α) Υπεύθυνη δήλωση ότι μελέτησαν και αποδέχονται τους όρους της μελέτης της εργασίας.
β) Οικονομική προσφορά (σε κλειστό φάκελο).
γ) Εγγραφή στο ελληνικό μητρώο ΜΕΕΠ στην κατηγορία Οικοδομικών έργων για όλες τις τάξεις πτυχίων, σύμφωνα με το Άρθρο 59 του Ν4278/04-08-2014 Α1 έως και 7η τάξη για έργα Οικοδομικά (χωρίς περιορισμό για κατώτατα όρια) και εμπειροτέχνες γραμμένοι στα Νομαρχιακά Μητρώα αντίστοιχης κατηγορίας έργου (χωρίς περιορισμό για κατώτατα όρια).
Συγκεκριμένα οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλουν στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας (Γραφείο Δημάρχου, πληροφ.κα Βαρβάρα Πανίδου) το αργότερο μέχρι την ημέρα Τετάρτη 3 Ιουνίου 2015 και ώρα 14.30 μ.μ (έναρξη αποσφράγισης των προσφορών), προσωπικά ή με εκπρόσωπό τους τα αναφερόμενα παραπάνω δικαιολογητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για την παραλαβή τεύχους της μελέτης της Υπηρεσίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (στα τηλέφωνα: 213 200 4001 – 213 200 4024).
Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.                  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ

Πνευματικα Δικαιωματα

Δημος Κερατσινιου - Δραπετσωνας

Copyright © 2018 Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

"Όροι Χρήσης || "Πολιτική Cookies

Επικοινωνηστε Μαζι μας

Θα θελαμε να ακουσουμε απο εσας!

Αποστολή Μηνυμάτων μέσω της Φόρμας.

Επικοινωνία με : 2132074600

Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Αττική,
Ελλάδα 18756

Κοινωνικη Δικτυωση

Περιοδικη Ενημερωση