Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τετάρτη, 03 Ιουνίου 2015 13:41

Προμήθεια εργαλείων, εργαλείων χειρός και ανταλλακτικών εργαλείων για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου και του Τμήματος Μικροέργων & Συντήρησης Παιδικών Χαρών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Κερατσινίο

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Η Αντιδήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας  διακηρύσσει ότι στις 12/6/2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ έως 10:30 π.μ ενώπιον της αρμόδιας  Επιτροπής θα γίνει πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές  για την προμήθεια εργαλείων, εργαλείων χειρός  και ανταλλακτικών  εργαλείων  για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου και  του Τμήματος Μικροέργων & Συντήρησης Παιδικών Χαρών  της Διεύθυνσης  Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας για το έτος  2015.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 44.688,36 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 23%) και θα βαρύνει τον  Κ.Α.: 35.7135.0002 με τίτλο « Προμήθεια εργαλείων », τον Κ.Α. 35.6699.0001 με τίτλο «Προμήθεια μικρών εργαλείων & εργαλείων χειρός», και τον Κ.Α. 35.6265.0001 με τίτλο «Συντ/ση & επισκευή εργαλείων» του σκέλους των εξόδων του  προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχείο Κερατσινίου-Δραπετσώνας (Ελ.Βενιζέλου 200 και Μ.Ασίας) σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ .

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές, Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί και Ενώσεις προμηθευτών.

Πληροφορίες δίνονται από το αρμόδιο τμήμα προμηθειών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 213-2074699, 2132074704

 

 

 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΚΑΠΟΥΣΙΖΟΓΛΟΥ