Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τρίτη, 16 Ιουνίου 2015 14:41

Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με τη Δημοτική Επιχείρηση Α.Ε. με την επωνυμία «Κ.Ε.Κ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Α.Ε.-Ο.Τ.Α.»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας, στο πλαίσιο σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με τη Δημοτική Επιχείρηση Α.Ε. με την επωνυμία «Κ.Ε.Κ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Α.Ε.-Ο.Τ.Α.» για την υλοποίηση των δράσεων:

α) Απασχόληση παιδιών για την καταπολέμηση του Κοινωνικού Αποκλεισμού μέσα από την Εκπαίδευση, την Τέχνη και την Αυτό-οργάνωση, με τη λειτουργία εργαστηρίων καλλιτεχνικής έκφρασης και

β) Δημιουργικό Καλοκαίρι Πολιτισμού-Αθλητισμού 2015, με τη λειτουργία «κατασκήνωσης» (χωρίς διανυκτέρευση ) αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων»

πρόκειται να αναθέσει τις παρακάτω Υπηρεσίες και Προμήθειες:

  1. Υπηρεσίες Ιατρού (Παιδίατρος)
  2. Ομαδικό Πρόγραμμα Ασφάλισης συμμετεχόντων
  3. Προμήθεια ειδών εξοπλισμού διοργάνωσης
  4. Προμήθεια γευμάτων και αναλωσίμων υλικών
  5. Προμήθεια παιδαγωγικού υλικού

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το γραφείο Προμηθειών στο τηλ.  213-2074-699 (Ελένη Μυργιαλή).

Τρόπος πληρωμής επί πιστώσει.

Η κατάθεση προσφορών θα γίνεται δεκτή μέχρι την Πέμπτη 18/06/2015 στις 12.00 μμ και απαραίτητα θα συνοδεύονται από δείγματα.

Οι προσφορές δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στο Δήμο στη Διεύθυνση : Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Γραφείο Πρωτοκόλλου, Ισόγειο , Τ. Κ. 18756.

 

 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΕΝΗ ΚΑΠΟΥΣΙΖΟΓΛΟΥ