Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 13:47

Προμήθεια σιδήρου στραντζαριστού – μορφοσιδήρου κλπ. » για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


 

 

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας πρόκειται προβεί στην «προμήθεια σιδήρου  στραντζαριστού – μορφοσιδήρου κλπ. » για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.

 

Η παραπάνω προμήθεια σιδήρου  στραντζαριστού -  μορφοσιδήρου και λοιπών υλικών θα χρησιμοποιηθεί  για επισκευές και συντηρήσεις Δημοτικών κτιρίων ,  πλατειών και κοινόχρηστων χώρων, σιδηροκατασκευών και λοιπών προκυπτουσών αναγκών του Δήμου μας για το έτος 2015.

 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 14.993,98 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%) και θα βαρύνει τους Κ.Α 30.6662.0021  και Κ.Α 35.6662.0014 με τίτλο «Προμήθεια σιδήρου  στραντζαριστού – μορφοσιδήρου κλπ.» , του σκέλους των εξόδων του  δημοτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 .

 

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις:

 

α)Την με αριθμό 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο.Τ. Α.) που κυρώθηκε με το  Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995  «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».

β) Την υπ’ αριθ. 27319/18-7-2002 Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης – Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β’ 945) «Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 2503/97».

γ) Το άρθρο 209 του Ν.3463/2006 (Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα) και

δ) Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4281/2014.

Κριτήριο αξιολόγησης θα είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς ανά είδος, λαμβάνοντας υπόψη και τις τεχνικές προδιαγραφές.

Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να προσκομίσουν προσφορά για το σύνολο ή για μέρος των ειδών που περιγράφονται στη μελέτη.

Ανάδοχος για κάθε είδος θα αναδεικνύεται ο προσφέρων την χαμηλότερη τιμή ανά είδος.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ανωτέρω ειδών περιγράφονται αναλυτικά στην μελέτη που έχει συνταχθεί από τη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν πληροφορίες καθώς και τεύχη της μελέτης παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το γραφείο Προμηθειών τηλ. 213-2074699 &  213-2074702  (Κα Τσερεντζούλια Ανθή) ή να αναζητήσουν την σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου  www.keratsini-drapetsona.gr

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να προσκομίσουν ενσφράγιστες  προσφορές σύμφωνα με την δομή του εντύπου του ενδεικτικού προϋπολογισμού που αναφέρεται στην μελέτη. Η κατάθεση των προσφορών ισχύει μέχρι την Παρασκευή  26/06/2015.

H ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                     ΕΛΕΝΗ ΚΑΠΟΥΣΙΖΟΓΛΟΥ

Πνευματικα Δικαιωματα

Δημος Κερατσινιου - Δραπετσωνας

Copyright © 2018 Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

"Όροι Χρήσης || "Πολιτική Cookies

Επικοινωνηστε Μαζι μας

Θα θελαμε να ακουσουμε απο εσας!

Αποστολή Μηνυμάτων μέσω της Φόρμας.

Επικοινωνία με : 2132074600

Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Αττική,
Ελλάδα 18756

Κοινωνικη Δικτυωση

Περιοδικη Ενημερωση