Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2015 14:29

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ Π. ΣΑΛΠΕΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ANOIKTOY  ΔΙΕΘΝΟΥΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Η Αντιδήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας

 

Προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, για την εργασία «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ Π. ΣΑΛΠΕΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 395.877,96 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%), με κριτήριο κατακύρωσης       τη χαμηλότερη τιμή επί του συνόλου του προϋπολογισμού των παρεχομένων υπηρεσιών (δεν θα λαμβάνεται υπ΄ όψιν προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνον των ζητουμένων υπηρεσιών και λοιπών εργασιών)

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ..

  • Ø Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: Τρίτη 14 Ιουλίου 2015 και ώρα 11:00 π.μ.
  • Ø Καταληκτική Ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Τρίτη 25 Αυγούστου 2015 και ώρα 11:00 π.μ.
  • Ø Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι Δευτέρα 31 Αυγούστου και ώρα 13:00 μ.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά και κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων. Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή,χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.

 

Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό κατατίθεται από τους διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014, εγγύηση συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

 

Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον μειοδότη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3548/2007, του Ν. 3801/2009 και της 27754/2010 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 

Η προκήρυξη του διαγωνισμού θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ημερομηνία αποστολής 08/07/2015.

Περισσότερες πληροφορίες των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών  των παρεχομένων υπηρεσιών, δίνονται από τα γραφεία του Δήμου (Αγωνιστών  Πολυτεχνείου & Καραϊσκάκη -Δραπετσώνα) και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: Αρμόδιοι Υπάλληλοι της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Γεωργαράς Νικόλαος & Αναπλιώτης Ιωάννης τηλ. : 213-2004001

Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.keratsini-drapetsona.gr , όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση από την ημερομηνία δημοσίευσης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. .

 

Η Αντιδήμαρχος  Οικονομικών 

Ελένη Καπουσίζογλου

 

Πνευματικα Δικαιωματα

Δημος Κερατσινιου - Δραπετσωνας

Copyright © 2018 Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

"Όροι Χρήσης || "Πολιτική Cookies

Επικοινωνηστε Μαζι μας

Θα θελαμε να ακουσουμε απο εσας!

Αποστολή Μηνυμάτων μέσω της Φόρμας.

Επικοινωνία με : 2132074600

Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Αττική,
Ελλάδα 18756

Κοινωνικη Δικτυωση

Περιοδικη Ενημερωση

Πολιτική Απορρήτου
Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies και με τους "Όρους Χρήσης" του Ιστοτόπου του Δήμου.