Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2015 13:05

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Προμήθειας Ηλεκτρολογικών Εργαλείων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας πρόκειται προβεί στην «προμήθεια ηλεκτρολογικών εργαλείων » που θα χρησιμοποιηθούν από τους εργαζόμενους, για επισκευή βλαβών στο δίκτυο και τα κτίρια του Δήμου.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό 8.492,04 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%) και θα βαρύνει  τον  κωδικό  ΚΑ. 20.7131.0001 με τίτλο «Προμήθεια εργαλείων», του σκέλους των εξόδων του  Δημοτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 .

 Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις:

 α)Την με αριθμό 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο.Τ. Α.) που κυρώθηκε με το  Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995  «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».

β) Την υπ’ αριθ. 27319/18-7-2002 Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης – Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β’ 945) «Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 2503/97».

γ) Το άρθρο 209 του Ν.3463/2006 (Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα) και

δ) Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4281/2014.

Κριτήριο αξιολόγησης θα είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς ανά είδος, λαμβάνοντας υπόψη και τις τεχνικές προδιαγραφές.

Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να προσκομίσουν προσφορά για το σύνολο ή για μέρος των ειδών που περιγράφονται στη μελέτη.

Ανάδοχος για κάθε είδος θα αναδεικνύεται ο προσφέρων την χαμηλότερη τιμή ανά είδος.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ανωτέρω ειδών περιγράφονται αναλυτικά στην μελέτη που έχει συνταχθεί από τη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν πληροφορίες καθώς και τεύχη της μελέτης παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το γραφείο Προμηθειών τηλ. 213-2074699  & 213-2074702  (Κα Τσερεντζούλια Ανθή) ή να αναζητήσουν την σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου  www.keratsini-drapetsona.gr .

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να προσκομίσουν σφραγισμένες προσφορές με συμπλήρωση του εντύπου προσφοράς της υπηρεσίας, ή έντυπο προσφοράς  με την ίδια δομή με το έντυπο της υπηρεσίας επί ποινή αποκλεισμού.

Η κατάθεση των προσφορών ισχύει μέχρι την Πέμπτη  23/07/2015.

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Πνευματικα Δικαιωματα

Δημος Κερατσινιου - Δραπετσωνας

Copyright © 2018 Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

"Όροι Χρήσης || "Πολιτική Cookies

Επικοινωνηστε Μαζι μας

Θα θελαμε να ακουσουμε απο εσας!

Αποστολή Μηνυμάτων μέσω της Φόρμας.

Επικοινωνία με : 2132074600

Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Αττική,
Ελλάδα 18756

Κοινωνικη Δικτυωση

Περιοδικη Ενημερωση