Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2015 14:25

Προμήθεια ειδών εξοπλισμού, υγιεινής, καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου, για το έτος 2015.

Προμήθεια ειδών εξοπλισμού,  υγιεινής, καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου, για το έτος 2015.