Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2015 12:58

Προμήθεια ελαστικών προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου, για το έτος 2015

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ                                               ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, 30/09/2015
Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                 Αρ. Πρωτ : 52313
ΤΜΗΜΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200 ΤΚ 18756
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Παναγιώτης Τζούλιας
ΤΗΛ: 213-2074699
FAX: 210-4633375
 
H Αντιδήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας διακηρύσσει ότι στις 8 Οκτωβρίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ έως 10:30 π.μ ενώπιον της αρμόδιας  Επιτροπής του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας θα γίνει πρόχειρος  μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την  χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών,  για την προμήθεια ελαστικών προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου, για το έτος 2015.
 
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 59.999,40 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 23%).
 
Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.6671.0006 με τίτλο «Προμήθεια ελαστικών» του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2015.
 
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν εγγυητική  συμμετοχής στον διαγωνισμό, σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης με τον Φ.Π.Α (975,60 € )
 
Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχείο Κερατσινίου-Δραπετσώνας (Ελ.Βενιζέλου 200 και Μ.Ασίας) σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ .
 
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές, Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί και Ενώσεις προμηθευτών.
 
Πληροφορίες δίνονται από το αρμόδιο τμήμα προμηθειών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 213-2074699.
 
 
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΛΕΝΗ ΚΑΠΟΥΣΙΖΟΓΛΟΥ