Δευτέρα, 28 Δεκεμβρίου 2015 09:25

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός ασφαλειών

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ANOIKTOY  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      Κερατσίνι,  22 / 12 / 2015
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                    Αριθ. Πρωτ.:    71603
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Γραφείο Προμηθειών
Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 200 - Κερατσίνι
Ταχ. Κωδ.: 18756
Πληροφορίες: Ελένη Μυργιαλή
Τηλέφωνο: 213.2074699, 213.2074755
Φαξ: 210.4633375

 

Η Αντιδήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας
Προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 καθώς και του Ν.4155/13 σχετικά με την: «Ασφάλιση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας και των σχολικών συγκροτημάτων με εγκατάσταση φυσικού αερίου, για το χρονικό διάστημα από 31/03/2016 έως 30/06/2017».

 

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των  187.375,00 ευρώ.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ:  28/12/2015

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών:   28/12/2015 και ώρα 11:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών:  14/01/2016 και ώρα 11:00 π.μ.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 1% της προϋπολογισθείσας δαπάνης, εκτός του Φ.Π.Α., ήτοι: 1.873,75 € με χρόνο ισχύος των προσφορών: 90 ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ημερομηνία  20/01/2016  και ώρα 11:00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.

Αρμόδιος Υπάλληλος για πληροφορίες: Τζούλιας Παναγιώτης, τηλ. 213-2074755,Τσερεντζούλια  Ανθή  τηλ.        213-2074702, φαξ: 210-4633375, e-mail:

Η αναλυτική διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ : www.promitheus.gov.gr, στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας www.keratsini-drapetsona.gr

Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης και τυχόν επαναληπτικής θα βαρύνουν τον ανάδοχο-προμηθευτή.

                                                                                                               Η Αντιδήμαρχος  Οικονομικών
                                                                                                                     Ελένη Καπουσίζογλου

      Ακριβές Αντίγραφο
  Η Προϊσταμένη Γραμματείας


Πνευματικα Δικαιωματα

Δημος Κερατσινιου - Δραπετσωνας

Copyright © 2018 Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

"Όροι Χρήσης || "Πολιτική Cookies

Επικοινωνηστε Μαζι μας

Θα θελαμε να ακουσουμε απο εσας!

Αποστολή Μηνυμάτων μέσω της Φόρμας.

Επικοινωνία με : 2132074600

Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Αττική,
Ελλάδα 18756

Κοινωνικη Δικτυωση

Περιοδικη Ενημερωση

Πολιτική Απορρήτου
Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies και με τους "Όρους Χρήσης" του Ιστοτόπου του Δήμου.