Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου 2015 11:03

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για έλεγχο ΚΕΚ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
--------------                                                                                                                       ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ,   29/12/2015
Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                             Αρ. Πρωτ 73089
ΤΜΗΜΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200 ΤΚ 18756
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ελένη Μυργιαλή
ΤΗΛ: 213-2074699
FAX: 210-4633375

Η  Αντιδήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας διακηρύσσει ότι στις  08 Ιανουαρίου 2016,  ημέρα Παρασκευή  και από ώρα 11:00 π.μ  έως 11:30 π.μ, ενώπιον της αρμόδιας  Επιτροπής του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, θα διενεργηθεί πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την εργασία Διαχειριστικού Έλεγχου των χρήσεων 2000-2014 της Ανώνυμης Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία ΚΕΚ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΕ- ΑΕ ΟΤΑ όπως μετονομάστηκε σε Κέντρο Διά Βίου Μάθησης 2 Κερατσινίου-Δραπετσώνας Α.Ε. με διακριτικό τίτλο ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ , από εταιρεία ορκωτών ελεγκτών .

Η δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των 73.800,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) και θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6142.0008 του Δημοτικού Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 και τον αντίστοιχο προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2016 με τίτλο «Διαχειριστικός Έλεγχος των χρήσεων 2000-2014 της Ανώνυμης Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία ΚΕΚ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΕ- ΑΕ ΟΤΑ, σύμφωνα με την απόφαση ΔΣ 130/2015 ».

Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούται να καταθέσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό η οποία ορίζεται σε  2 % επί της συνολικής  προϋπολογισθείσας  δαπάνης, χωρίς τον Φ. Π. Α .

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο Κερατσινίου-Δραπετσώνας  (Ελ.Βενιζέλου 200 και Μ. Ασίας) σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί Νομικά Πρόσωπα, Ενώσεις ή Κοινοπραξίες Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελλάδα .

Πληροφορίες δίνονται από το αρμόδιο τμήμα προμηθειών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 213-2074699.

                                                                                                                                  H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                                                                                                     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
                                                                                                                                ΕΛΕΝΗ ΚΑΠΟΥΣΙΖΟΓΛΟΥ
            ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
   Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ


Πνευματικα Δικαιωματα

Δημος Κερατσινιου - Δραπετσωνας

Copyright © 2018 Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

"Όροι Χρήσης || "Πολιτική Cookies

Επικοινωνηστε Μαζι μας

Θα θελαμε να ακουσουμε απο εσας!

Αποστολή Μηνυμάτων μέσω της Φόρμας.

Επικοινωνία με : 2132074600

Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Αττική,
Ελλάδα 18756

Κοινωνικη Δικτυωση

Περιοδικη Ενημερωση