×

Προειδοποίηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 626
Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2016 13:12

Γεωτεχνική μελέτη για την κατασκευή εξέδρας στο γήπεδο Ι.ΒΑΖΟΣ του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας, με τη διαδικασία της απ'ευθείας ανάθεσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                    Αρ.πρωτ.: 10107
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ                                                   Ημερομηνία: 18/02/2016
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα  Συγκοιν/κών, κτιριακών έργων και υπαίθριων χώρων

Τμήμα  Συγκοιν/κών, κτιριακών έργων και υπαίθριων χώρων
Ελ.Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, τ.κ. 187 56

Πληρ.: N.Γεωργαράς

Τηλ: 213 2074 813

"Γεωτεχνική μελέτη για την κατασκευή εξέδρας

στο γήπεδο Ι.ΒΑΖΟΣ του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας"

                                                                                                         Κ.Α. 30/7412.0002
                                                                                                         ΠΙΣΤΩΣΗ: 17.785,50 €
                                                                                             ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 17.651,51 €
                                                                                                         συμπ. Φ.Π.Α. 23%
                                                                                                         Α.Μ. 01/03-02-2016                                                                                      

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ
«Γεωτεχνική μελέτη για την κατασκευή εξέδρας στο γήπεδο Ι.ΒΑΖΟΣ του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας»
με τη διαδικασία της απ’ευθείας ανάθεσης

 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ


Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης της δαπάνης για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Γεωτεχνική μελέτη για την κατασκευή εξέδρας στο γήπεδο Ι.ΒΑΖΟΣ του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας».
Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 17.651,51 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας για το έτος 2016.


Η μελέτη θα εκπονηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3316/05 (Φ.Ε.Κ. 42Α’/22-02-2005), «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, καθώς και τους όρους που αναφέρονται στη συνημμένη υπ’αριθμ. 01/03-02-2016 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

 

ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης)


Δεκτοί στην ανακοίνωση γίνονται Μελετητές και Εταιρείες Μελετών στην κατηγορία 21 (ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ), στις τάξεις πτυχίων Α και άνω, σύμφωνα με το άρθρο 209, παρ.3, του Ν.3463/06 (Φ.Ε.Κ. 114Α’/08-06-2006) του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων σύμφωνα με το οποίο:


Με απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί εκπόνησης μελετών, η απευθείας ανάθεση της εκπόνησης μελέτης του Δήμου ή Κοινότητας σε πτυχιούχο μελετητή ή μελετητικό γραφείο Α και άνω τάξης πτυχίου (άρθρο 59 του Ν.4278/04.08.2014 - Φ.Ε.Κ. 157Α’/04-08-2014 «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις», το οποίο αναφέρεται στην άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα, αλλά και Μελετητών σε μελέτες και συναφείς υπηρεσίες και στην κατάργηση των ανώτατων και κατώτατων ορίων προϋπολογισμού δημοσίων έργων και προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών ανά κατηγορία και τάξη), εφόσον η προεκτιμώμενη αμοιβή όλων των σταδίων της μελέτης δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το τριάντα τοις εκατό (30%) του ανώτατου ορίου αμοιβής πτυχίου Α΄ τάξης που κάθε φορά ισχύει για την αντίστοιχη κατηγορία μελέτης. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, προκύψει μεγαλύτερη αμοιβή από αυτή που προεκτιμήθηκε και που έγινε αποδεκτή από τον ανάδοχο με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, η επιπλέον διαφορά θεωρείται ποινική ρήτρα, σε βάρος του, για εσφαλμένη προεκτίμηση. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και από τα δημοτικά και κοινοτικά ιδρύματα, τα δημοτικά και κοινοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τους κάθε είδους συνδέσμους Δήμων και Κοινοτήτων.


Σημειώνεται ότι για την υπογραφή της σύμβασης θα απαιτηθεί η παροχή εγγυητικής καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 157 παρ. 1 β) του Ν. 4281/2014, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.

 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ


Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλουν στο Δήμο το αργότερο μέχρι την ημέρα Τρίτη 23/02/2016 και ώρα 13.00 π.μ. (έναρξη αποσφράγισης των προσφορών), προσωπικά ή με εκπρόσωπό τους τα αναφερόμενα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ


α) Υπεύθυνη δήλωση ότι μελέτησαν και αποδέχονται τους όρους εκπόνησης της μελέτης.
β) Οικονομική προσφορά με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (σε κλειστό φάκελο).
γ) Εγγραφή στο ελληνικό μητρώο μελετητών και εταιρειών μελετών, στην κατηγορία 21 (ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ), στις τάξεις πτυχίων Α και άνω, σύμφωνα με το άρθρο 209, παρ.3, του Ν.3463/06, (Φ.Ε.Κ. 114Α’/08-06-2006) του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων και το άρθρο 59 του Ν.4278/04.08.2014, Φ.Ε.Κ. 157Α’/04-08-2014 «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις».

Συγκεκριμένα οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλουν στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας (Ελ. Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Τεχνική Υπηρεσία, 1ος Όροφος, Τμήμα Συγκοινωνιακών Κτιριακών Έργων και Υπαίθριων Χώρων, πληροφ. κος Νικόλαος Γεωργαράς), πρωτοκολλημένο από το Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου, τον φάκελο των ανωτέρω δικαιολογητικών και της σφραγισμένης συμπληρωμένης Οικονομικής τους προσφοράς, το αργότερο μέχρι την ημέρα Τρίτη 23-02-2016 και ώρα 13.00 μ.μ.  (έναρξη αποσφράγισης των προσφορών), προσωπικά ή με εκπρόσωπό τους.


Το τεύχος της μελέτης (Τεχνική Έκθεση/Περιγραφή, Προεκτιμώμενη Αμοιβή-Προϋπολογισμός Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων), καθώς και τα συνημμένα σχέδια, θα διατίθενται δωρεάν σε όλους τους ενδιαφερόμενους από την ιστοσελίδα του Δήμου www.keratsini-drapetsona.gr.


Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (στα τηλέφωνα: 213 2074 813 – 213 2074 811).


Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.                          


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ


ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ

 

Πνευματικα Δικαιωματα

Δημος Κερατσινιου - Δραπετσωνας

Copyright © 2018 Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

"Όροι Χρήσης || "Πολιτική Cookies

Επικοινωνηστε Μαζι μας

Θα θελαμε να ακουσουμε απο εσας!

Αποστολή Μηνυμάτων μέσω της Φόρμας.

Επικοινωνία με : 2132074600

Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Αττική,
Ελλάδα 18756

Κοινωνικη Δικτυωση

Περιοδικη Ενημερωση