Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τετάρτη, 20 Απριλίου 2016 09:47

Προκήρυξη τεσσάρων (4) ανοιχτών πλειοδοτικών διαγωνισμων για την ανάθεση λειτουργίας & εκμετάλευσης τεσσάρων (4) σχολικών κυλικείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης