Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Πέμπτη, 21 Απριλίου 2016 12:36

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια σελιδοδεικτών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ    21/04/2016

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ                                           ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 22025

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μαρία Καούρα

ΤΗΛ: 213-2074-701
FAX: 210-4633375

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας θέλοντας να δηλώσει την έμπρακτη στήριξή του τόσο στους γονείς, όσο και στους νέους μικρούς μαθητές πρόκειται να προβεί στην προμήθεια σελιδοδεικτών δώρο στα παιδιά που ξεκινούν τη σχολική τους διαδρομή . 

 

Τα είδος είναι το εξής: 

 

Α/ΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ- ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1) ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΕΣ - 4χρωμία με ματ – πλαστικοποίηση - 2 όψεων - Διαστάσεων 6Χ20 - Τεμάχιο2.500

 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του είδους περιγράφονται αναλυτικά στην μελέτη που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Το  κριτήριο  της  επιλογής  είναι  η χαμηλότερη  τιμή.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν πληροφορίες καθώς και αντίγραφα της μελέτης παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το τμήμα Προμηθειών τηλ. 213-2074699  & 213-2074701 ή να αναζητήσουν την σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου  www.keratsini-drapetsona.gr 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να προσκομίσουν ενσφράγιστες  προσφορές μέχρι την Τρίτη 26/04/2016.

 

Η Αντιδήμαρχος 

Ελένη Καπουζίσογλου