Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Πέμπτη, 21 Απριλίου 2016 13:08

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός (1) προγράμματος Η/Υ για τους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς σταθμούς του Δήμου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ  18/ 4 / 2016
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ                                                    ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 22021
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                      
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αιμιλιανή Καλή
ΤΗΛ: 213-2074-705
FAX: 210-4633375
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
 

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας πρόκειται να προβεί στην προμήθεια ενός προγράμματος Η/Υ για τους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς σταθμούς του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, αναφορικά με την αξιολόγηση των αιτήσεων των δημοτών για την εγγραφή των παιδιών τους στους σταθμούς του Δήμου καθώς και την παρακολούθηση των παρουσιών των εργαζομένων και παιδιών, των βιβλιαρίων υγείας, της αποθήκης, των παγίων τους και των τροφείων των Δημοτών. Στην προμήθεια περιλαμβάνεται η εγκατάσταση της εφαρμογής σε σημεία του θα υποδείξουν οι αρμόδιες υπηρεσίες, τις υπηρεσίες εκπαίδευσης και παραμετροποίησης, καθώς και τη φιλοξενία της βάσης.  

 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ειδών περιγράφονται αναλυτικά στη μελέτη που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

 

Το κριτήριο της επιλογής είναι η χαμηλότερη τιμή.

 

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν πληροφορίες καθώς και αντίγραφα της μελέτης παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Προμηθειών τηλ. 213-2074699  & 213-2074705 ή να αναζητήσουν τη σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου  www.keratsini-drapetsona.gr 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να προσκομίσουν ενσφράγιστες προσφορές μέχρι την Δευτέρα 25/4/2016

 

Η Αντιδήμαρχος 

 

Ελένη Καπουζίσογλου