Δευτέρα, 25 Απριλίου 2016 13:05

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή κάδων απορριμμάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ,   25/04/2016
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                            Αρ. Πρωτ.22524 
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
          --------------
Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200 ΤΚ 18756
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Παναγιώτης Τζούλιας 
ΤΗΛ: 213-2074702
FAX: 210-4633375

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας πρόκειται να προβεί στην προμήθεια ανταλλακτικών τα οποία θα χρησιμοποιηθούν από το συνεργείο του Δήμου, για την επισκευή υφιστάμενων κάδων απορριμμάτων οι οποίοι έχουν υποστεί φθορά και χρήζουν επισκευής.

 

Ειδικότερα πρόκειται να προβεί στην προμήθεια πλαστικών καπακιών και βραχιόνων ανύψωσης  πλαστικών κάδων απορριμμάτων 1100lt. 

 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό 10.750,20 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%) και θα βαρύνει  τον  κωδικό  ΚΑ. 20.6673.0002 με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων», του σκέλους των εξόδων του  Δημοτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2016 .

 

 Η προμήθεια θα εκτελεστεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με:

 

α) Το άρθρο 209 του Ν.3463/8-6-06 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.

β) Τις διατάξεις του Ενιαίου κανονισμού προμηθειών ΟΤΑ (ΦΕΚ 185 /Β’/23-3-93) Απόφαση 11389/93 που κυρώθηκε με το Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ Α’ 19/1995) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».

γ) Την υπ’ αριθ. 27319/18-7-2002 Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης – Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β’ 945/2002) «Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 2503/97».

δ) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010

ε) Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4281/2014

 

Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να προσκομίσουν προσφορά για το σύνολο ή για μέρος των ειδών που περιγράφονται στη μελέτη.   

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή ανά είδος.

Ανάδοχος για κάθε είδος θα αναδεικνύεται ο προσφέρων την χαμηλότερη τιμή για το συγκεκριμένο είδος.

 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ανωτέρω ειδών περιγράφονται αναλυτικά στην υπ΄ αριθ. 4/2016 μελέτη που έχει συνταχθεί από τη Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν πληροφορίες καθώς και τεύχη της μελέτης παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το γραφείο Προμηθειών τηλ. 213-2074702  (Κο Παναγιώτη Τζούλια) ή να αναζητήσουν την σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου  www.keratsini-drapetsona.gr .

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να προσκομίσουν σφραγισμένες προσφορές μέχρι την Τετάρτη  11/05/2016.

 

 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ    

ΕΛΕΝΗ ΚΑΠΟΥΣΙΖΟΓΛΟΥ

 

Πνευματικα Δικαιωματα

Δημος Κερατσινιου - Δραπετσωνας

Copyright © 2018 Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

"Όροι Χρήσης || "Πολιτική Cookies

Επικοινωνηστε Μαζι μας

Θα θελαμε να ακουσουμε απο εσας!

Αποστολή Μηνυμάτων μέσω της Φόρμας.

Επικοινωνία με : 2132074600

Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Αττική,
Ελλάδα 18756

Κοινωνικη Δικτυωση

Περιοδικη Ενημερωση