Πέμπτη, 05 Μαΐου 2016 10:36

Ανακοίνωση διενέργειας της εργασίας "Επισκευή και συντήρηση κινηματογράφων του Δήμου έτους 2016»

     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ      

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

Ελ.Βενιζέλου 200, Κερατσίνι 187 56

Πληροφ. Γεωργαράς Ν. & Ζωγραφίδη Α.

Τηλ. 213 2074 813, 213 2074 812

  Κ.Α.  :  15/7331.0031
  ΠΡΟΫΠ.:  24.463,00 €
  Α.Μ. :  09/18-04-2016

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016»
με τη διαδικασία της απ’ευθείας ανάθεσης

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την εργασία με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016».

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 24.463,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας για το έτος 2016 (ΣΑΤΑ).

Η εργασία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 28/80, καθώς και με τους όρους που αναφέρονται στη συνημμένη υπ’ αριθμ. 09/18-04-2016 μελέτη του τμήματος Μελετών, της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας.

ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης)

Δεκτοί στην ανακοίνωση γίνονται Μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ελληνικό μητρώο ΜΕΕΠ στην κατηγορία Οικοδομικών Έργων, για όλες τις τάξεις πτυχίων, βάσει του άρθρου 59 του Ν.4278/04-08-2014: Α1 έως και 7η τάξη για έργα Οικοδομικά (χωρίς περιορισμό για κατώτατα όρια) καθώς και επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα (Εμπειροτέχνες, εργοδηγοί κ.λ.π.) αντίστοιχης κατηγορίας έργου και για το αντίστοιχο όριο προϋπολογισμού, (χωρίς περιορισμό για κατώτατα όρια), που πληρούν το κριτήριο σε ότι αφορά τα ανώτατο όριο ανάθεσης του συγκεκριμένου προϋπολογισμού των εργασιών.

Σημειώνεται ότι για την υπογραφή της σύμβασης θα απαιτηθεί η παροχή εγγυητικής καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 157 παρ. 1 β) του Ν. 4281/2014, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.

 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλουν στο Δήμο το αργότερο μέχρι και την ημέρα Δευτέρα 09-05-2016 και ώρα 02:30 μ.μ. (έναρξη αποσφράγισης των προσφορών), προσωπικά ή με εκπρόσωπό τους τα παρακάτω αναφερόμενα δικαιολογητικά:

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ –ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
α) Υπεύθυνη δήλωση ότι μελέτησαν και αποδέχονται τους όρους της μελέτης της εργασίας.

β) Οικονομική προσφορά με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης συμπληρωμένη σε δικό τους έγγραφο (σε κλειστό φάκελο).

γ) Εγγραφή στο ελληνικό μητρώο ΜΕΕΠ στην κατηγορία Οικοδομικών έργων, για όλες τις τάξεις πτυχίων, βάσει του άρθρου 59 του Ν.4278/04-08-2014: Α1 έως και 7η τάξη για έργα Οικοδομικά ή έργα Οδοποιίας (χωρίς περιορισμό για κατώτατα όρια) καθώς και επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα (Εμπειροτέχνες, εργοδηγοί κ.λ.π.) αντίστοιχης κατηγορίας έργου και για το αντίστοιχο όριο προϋπολογισμού, (χωρίς περιορισμό για κατώτατα όρια), που πληρούν το κριτήριο σε ότι αφορά τα ανώτατο όριο ανάθεσης του συγκεκριμένου προϋπολογισμού των εργασιών, κατ’αντιστοιχία.

Συγκεκριμένα οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλουν στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας (Ελ. Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Τεχνική Υπηρεσία, 1ος Όροφος, Τμήμα Συγκοινωνιακών Κτιριακών Έργων και Υπαίθριων Χώρων, πληροφ. κος Νικόλαος Γεωργαράς & κα Ζωγραφίδη Α.), πρωτοκολλημένο από το Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου, τον φάκελο των ανωτέρω δικαιολογητικών και της σφραγισμένης συμπληρωμένης Οικονομικής τους προσφοράς, το αργότερο μέχρι και την ημέρα Δευτέρα 09-05-2016 και ώρα 02:30 μ.μ. (έναρξη αποσφράγισης των προσφορών), προσωπικά ή με εκπρόσωπό τους.

Το τεύχος της μελέτης (Τεχνική Έκθεση, Προϋπολογισμός, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων,Τιμές Εφαρμογής), θα διατίθενται από την ιστοσελίδα του Δήμου www.keratsini-drapetsona.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (στα τηλέφωνα: 213 207 4813 – 213 207 4812).
Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ

Πνευματικα Δικαιωματα

Δημος Κερατσινιου - Δραπετσωνας

Copyright © 2018 Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

"Όροι Χρήσης || "Πολιτική Cookies

Επικοινωνηστε Μαζι μας

Θα θελαμε να ακουσουμε απο εσας!

Αποστολή Μηνυμάτων μέσω της Φόρμας.

Επικοινωνία με : 2132074600

Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Αττική,
Ελλάδα 18756

Κοινωνικη Δικτυωση

Περιοδικη Ενημερωση