Πέμπτη, 26 Μαΐου 2016 11:02

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θερινό πρόγραμμα παιδικών κατασκηνώσεων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200 ΤΚ 18756
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Παναγιώτης Τζούλιας
ΤΗΛ: 213-2074699                                                                                                                                                                       Κερατσίνι, 25/05/2016
FAX: 213-2074702                                                                                                                                                                          Αριθ.Πρωτ.26554
 
 
Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας, προκειμένου να συμβληθεί με αναδόχους που διατηρούν επιχείρηση  παιδικών κατασκηνώσεων με σκοπό την φιλοξενία 400 παιδιών ηλικίας 6 έως 14 ετών, δικαιούχων  προγράμματος κατασκήνωσης που υλοποιεί ο Δήμος κατά την θερινή περίοδο έτους 2016, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν σχετικές προσφορές.
 
Η πρόσκληση ενδιαφέροντος θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
 
Η πρόσκληση με τους όρους των προσφορών έχει αναρτηθεί ηλεκτρονικά:
 
•Στην ιστοσελίδα του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας (www.keratsini-drapetsona.gr)
•Στο Πρόγραμμα Διαύγεια (diavgeia.gov.gr)   ΑΔΑ: 676ΚΩΕΣ-ΠΧΧ
•Στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων –ΕΣΗΔΗΣ. (Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συνδεθούν στο ΕΣΗΔΗΣ με τους κωδικούς τους και να αναζητήσουν την παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος με βάση το συστημικό αριθμό 24352
•Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων www.eprocurement.gov.gr (ΑΔΑΜ: 16PROC004448888)
 
Ημερομηνία και ώρα έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών:  27/05/2016 και ώρα 14:00 μ.μ.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 07/06/2016 και ώρα 10:00 π.μ.
 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν είναι δυνατή η υποβολή προσφοράς στο σύστημα.
 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας  ΕΣΗΔΗΣ θα γίνει τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, ήτοι την 13/06/2016 και ώρα 10:00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.
 
 
                                                                                                                                                                                Η Αντιδήμαρχος Οικονομικών
                                                                                                                                                                                      Ελένη Καπουσίζογλου

Πνευματικα Δικαιωματα

Δημος Κερατσινιου - Δραπετσωνας

Copyright © 2018 Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

"Όροι Χρήσης || "Πολιτική Cookies

Επικοινωνηστε Μαζι μας

Θα θελαμε να ακουσουμε απο εσας!

Αποστολή Μηνυμάτων μέσω της Φόρμας.

Επικοινωνία με : 2132074600

Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Αττική,
Ελλάδα 18756

Κοινωνικη Δικτυωση

Περιοδικη Ενημερωση