Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Παρασκευή, 27 Μαΐου 2016 12:05

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη προμήθεια σφραγιδών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200 ΤΚ 18756
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Παναγιώτα Παπαδάκη
ΤΗΛ: 213-2074-704                                                                                                                                                                                       ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ,27/05/2016
FAX: 210-4633375                                                                                                                                                                                        ΑΡ. ΠΡΩΤ27185 
 
 
Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας πρόκειται να προβεί στην προμήθεια σφραγίδων για την καλύτερη λειτουργία των υπηρεσιών μας αλλά και για την εξυπηρέτηση των δημοτών μας.
Οι σφραγίδες θα είναι ξύλινες ή αυτόματες, κάποιες από αυτές θα είναι τετράγωνες, ενώ οι υπόλοιπες ορθογώνιες και δύο στρογγυλές.
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Προμηθειών στο τηλ.213-2074-704 (Παναγιώτα Παπαδάκη).
 
Τρόπος πληρωμής επί πιστώσει.
 
Η κατάθεση προσφορών θα γίνεται δεκτή μέχρι την Παρασκευή 03/06/2016 σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο. 
 
Οι προσφορές δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στο Δήμο στη Διεύθυνση : Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Τμήμα Πρωτοκόλλου, Ισόγειο , Τ. Κ. 18756.
 
 
 
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΛΕΝΗ ΚΑΠΟΥΣΙΖΟΓΛΟΥ