Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τρίτη, 31 Μαΐου 2016 12:59

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια βιβλίων για την Καλοκαιρινή Εκστρατεία με θέμα : "Γίνε Εξερευνητής"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ                                                       Κερατσίνι, 30-05-2016
Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                         Αρ. Πρωτ. 27637
ΤΜΗΜΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200 ΤΚ 18756
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Καούρα Μαρία
ΤΗΛ: 213-2074701 / FAX: 210-4633375
                                                

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Οι βιβλιοθήκες του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας πρόκειται να προβούν στην προμήθεια βιβλίων, για την Καλοκαιρινή Εκστρατεία,  η οποία επίσημα έχει ενταχθεί στις δραστηριότητές τους, και  θα λάβει χώρα κατά το διάστημα 15 Ιουνίου με 15 Σεπτεμβρίου με θέμα : «Γίνε εξερευνητής».

 

Η προμήθεια αυτή αφορά την αγορά 141 βιβλίων για τις Βιβλιοθήκες του Δήμου και περιέχουν ενημερωτικό και επιμορφωτικό υλικό  το οποίο δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να εργασθούν πάνω σε αυτό και φυσικά θα ενταχθούν και θα παραμείνουν στη συλλογή τους. Κάποια από τα αντίτυπα θα πρέπει να αγορασθούν εις διπλούν για τα καλύψουν τις ανάγκες και των τριών βιβλιοθηκών.

 

Το  κριτήριο  της  επιλογής  είναι  η χαμηλότερη  τιμή για το σύνολο της μελέτης.

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να προσκομίσουν ενσφράγιστες  προσφορές μέχρι Παρασκευή  03/06/2016,  προϋπολογισθείσας δαπάνης  1.516,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 6% .

 

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν πληροφορίες καθώς και αντίτυπα της μελέτης παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το τμήμα Προμηθειών τηλ. 213-2074699  & 213-2074701  (Κα Καούρα Μαρία) ή να αναζητήσουν τη σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου  www.keratsini-drapetsona.gr 

 

                                                                                        Η Αντιδήμαρχος

                                                                                     Ελένη Καπουσίζογλου