Τρίτη, 31 Μαΐου 2016 13:26

Τροποποίηση της με αρ.9/2016 απόφασης περί αρμοδιοτήτων του Αντιδημάρχου κ. Αλεξίου Κων/νου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ                                                                             Κερατσίνι, 31/05/2016
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200   Τ.Κ.18755                                                                                      Αρ.Πρωτ. : 27745
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΡΙΘ.368 

 

 ΘΕΜΑ: « Τροποποίηση της με αρ.9/2016 απόφασης περί αρμοδιοτήτων του  Αντιδημάρχου κ. Αλεξίου Κων/νου».

 

Ο Δήμαρχος 

Κερατσινίου-Δραπετσώνας

     

 Έχοντας υπόψη:

 

1.Τις διατάξεις των άρθρων 86, 87, 89,  του Ν. 3463/2006 « Νέος Δημοτ, & Κοιν. Κώδικας ».

2.Τις διατάξεις του άρθρου 58, 59  του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

3.Την με αρ.335/2014 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού & ανάθεσης αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων.

4.Την με αρ.9/2016 απόφαση Δημάρχου περί τροποποίησης αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων

5.Την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ  1038/τ.Β΄/13-4-2016.

6.Την με αρ.πρ.35940/13659/12-5-2016 Απόφαση Αποκεντρωμένης Διοικ/σης Αττικής περί επάρκειας για την άσκηση αρμοδιότητας καταβολής προνοιακών επιδομάτων.

7.Την ανάγκη για εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

Τροποποιεί την με αρ.9/2016 απόφασή μας όσον αφορά τις αρμοδιότητες του  κ. Αλεξίου Κων/νου, έμμισθου Αντιδημάρχου Δραπετσώνας, και του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό, εποπτεία και έλεγχο όλων των λειτουργιών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και των τμημάτων αυτής α) Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής & Προαγωγής Δημόσιας Υγείας

                              β) Τμήμα Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών

                              γ) Τμήμα Παροχής Προνοιακών Επιδομάτων

                              δ) Τμήμα Προστασίας Τρίτης Ηλικίας

Την έκδοση και υπογραφή αποφάσεων και όλων των υπηρεσιακών εγγράφων που αφορούν τα παραπάνω τμήματα και όλων των μεταβιβαζόμενων αρμοδιοτήτων.

Τις ως άνω αρμοδιότητες ασκεί παράλληλα με τις λοιπές αρμοδιότητες που του έχουν ανατεθεί με την υπ’αρ.9/2016 απόφασή μας.   

                                                           

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα του Πειραιά και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 
 
Ο Δήμαρχος
                                                                            
 
 
   ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ
 
 
 
 
 
1.    κ.  Αλεξίου Κώστα
2.    κ.κ . Αντιδημάρχους
3.    κ. Γεν. Γραμματέα Δήμου
4 .   κ.κ.  Δημοτικούς Συμβούλους 
5.    Διευθύνσεις & Τμήματα του Δήμου
6.    Νομική Υπηρεσία
7.    Σύλλογο Εργαζομένων του Δήμου

Πνευματικα Δικαιωματα

Δημος Κερατσινιου - Δραπετσωνας

Copyright © 2018 Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

"Όροι Χρήσης || "Πολιτική Cookies

Επικοινωνηστε Μαζι μας

Θα θελαμε να ακουσουμε απο εσας!

Αποστολή Μηνυμάτων μέσω της Φόρμας.

Επικοινωνία με : 2132074600

Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Αττική,
Ελλάδα 18756

Κοινωνικη Δικτυωση

Περιοδικη Ενημερωση