Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2016 12:08

Διακήρυξη Δημοπρασίας για Μίσθωση Ακινήτων Στέγασης των Α΄, Β΄, και Ε΄ Παιδικών Σταθμών Δημοτικής Ενότητας Κερατσινίου

Ο Δήμος Κερατσινίου – Δραπετσώνας προκηρύσσει δημοπρασία μειοδοτική,φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτων, στα οποία θα στεγαστούν οι Α’, Β’ και Ε’ Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δημοτικής Ενότητας Κερατσινίου και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης και συγκεκριμένα από 11/06/2016 έως 01/07/2016 .

Η περίληψη και οι όροι διακήρυξης επισυνάπτονται στα παρακάτω αρχεία