Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2016 11:51

Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για την ανακατασκευή και συντήρηση παιδικών σταθμών δημοτικής ενότητας Κερατσινίου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ο Δήμος Κερατσινίου Δραπετσώνας διακηρύσσει τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ»,  

Προϋπολογισμού: 79.987,00,00 €  (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) .

 ΠΡΟΣΟΧΗ!!!
 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στην Υπηρεσία και συγκεκριμένα στο e-mail: , τα εξής στοιχεία τους: Επωνυμία, Τηλέφωνο, Fax, Email
Προκειμένου να ειδοποιηθούν για τυχόν αλλαγές.