Τρίτη, 05 Ιουλίου 2016 12:34

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών εξοπλισμού, υγιεινής, καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου

        

εθνοσημο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                            ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, 05/07/2016

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                                                                           Αρ. Πρωτ :  36027                          

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                      

ΤΜΗΜΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200 ΤΚ 18756

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μαρία Καούρα

ΤΗΛ: 213-2074701                                                   

FAX: 210-4633375                           

                                                                                                      

  ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Η Αντιδήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας διακηρύσσει ότι στις 14/07/2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 μ:μ έως 01:00 μ:μ ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας θα γίνει πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ειδών εξοπλισμού, υγιεινής, καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου, για το έτος 2016.

 

Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει στο Δημαρχείο Κερατσινίου - Δραπετσώνας (Ελ. Βενιζέλου 200 και Μ. Ασίας), στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (1ος όροφος), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων), την ΚΥΑ 11389/23-3-1993 (Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών ΟΤΑ).

 

Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να προσκομίσουν δείγματα για όλα ανεξαιρέτως τα είδη και όπως ακριβώς αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές.

 

Στις τεχνικές προδιαγραφές όπου αναφέρεται η λέξη ¨τύπου¨, θα πρέπει να προσκομίσουν τον ¨τύπο¨ που αναφέρεται ή κάποιον από αυτούς όταν αναφέρονται περισσότεροι.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές , Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί και Ενώσεις προμηθευτών.

 

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 40.995,51 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τους Κ.Α 10.6634.0004,10.6635.0004,15.6481.0019,15.6634.0004, 15.6634.0005, 20.6634.0001, 50.6634.0001, 50.6635.0001 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2016 .

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ίση με το 2 % επί της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσας δαπάνης άνευ Φ. Π. Α., (ήτοι 661,21 €).

 

Τα έξοδα για την δημοσίευση θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

 

Οι υποψήφιοι προμηθευτές μπορούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό και να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο ή για μέρος των ειδών που περιγράφονται στην μελέτη.

 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει ανά είδος.

 

Πληροφορίες δίνονται από το αρμόδιο τμήμα προμηθειών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 213-2074-701.

                                                                                

 

    Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

       ΕΛΕΝΗ ΚΑΠΟΥΣΙΖΟΓΛΟΥ

Πνευματικα Δικαιωματα

Δημος Κερατσινιου - Δραπετσωνας

Copyright © 2018 Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

"Όροι Χρήσης || "Πολιτική Cookies

Επικοινωνηστε Μαζι μας

Θα θελαμε να ακουσουμε απο εσας!

Αποστολή Μηνυμάτων μέσω της Φόρμας.

Επικοινωνία με : 2132074600

Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Αττική,
Ελλάδα 18756

Κοινωνικη Δικτυωση

Περιοδικη Ενημερωση