Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τρίτη, 26 Ιουλίου 2016 09:27

Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης για την εκτέλεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ)

     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                               

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

                                                                

Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                                                               ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ,  26 / 07 /2016

ΤΜΗΜΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                                                                                                                       Αρ. Πρωτ.:40314

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200 ΤΚ 18756

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Παναγιώτης Τζούλιας

ΤΗΛ: 213-2074699                                                                                     

FAX: 210-4633375                                

                                                                               

  

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 ΘΕΜΑ:«Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης για την εκτέλεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ) για τις ανάγκες του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, για το έτος 2016»

 

Αριθμός Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος: 37446/11-07-2016

 

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας ανακοινώνει ότι κατόπιν ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), θα παραμείνει εκτός λειτουργίας το τριήμερο 28,29 και 30/07/2016.

Σύμφωνα με τις παρεχόμενες οδηγίες, οι διαγωνισμοί οι οποίοι είχαν καταληκτική ημερομηνία την 29/07/2016 πρέπει να μετατεθούν, ορίζοντας νέα καταληκτική ημερομηνία την 02/08/2016.

Κατόπιν των ανωτέρω, μετατίθεται η ημερομηνία διενέργειας της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης (Αριθμός Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος: 37446/11-07-2016), για την εκτέλεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ) για τις ανάγκες του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας για το έτος 2016, η οποία είχε καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 29/07/2016 και ώρα 10:00 π.μ., ως εξής:

  • Η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η Τρίτη 2 Αυγούστου 2016 και ώρα 10.00 π.μ.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της αρχικής πρόσκλησης ενδιαφέροντος.

Σχετικές πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα 213-2074755 και 213-2074699.

Θα ακολουθήσει σχετική δημοσίευση της παρούσας στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ, την ιστοσελίδα του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας και το Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     Ο Δήμαρχος

 

                                                                                                                                                                                                                                                                               Χρήστος Βρεττάκος