Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Δευτέρα, 01 Αυγούστου 2016 12:43

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη συντήρηση των ψηφιακών τηλεφωνικών κέντρων και δικτύων του Δήμου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                      ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ,  01-08-2016
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                                                                                               Αρ. Πρωτ. :  41242                   
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
          --------------         
Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200 ΤΚ 18756
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Καούρα Μαρία
ΤΗΛ: 213-2074701
FAX: 210-4633375
                 

                               
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

 

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας ανακοινώνει ότι προτίθεται  να προβεί στην επιλογή αναδόχου για παροχή υπηρεσιών που αφορά τη συντήρηση των ψηφιακών τηλεφωνικών κέντρων και δικτύων του Δήμου. Τα τηλεφωνικά κέντρα είναι τύπου Corel της κατασκευάστριας εταιρείας Tadiran Telecom Ltd.Μαζί με την προσφορά τους οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν:
-    Στοιχεία για την εμπειρία (των μηχανικών) στην υλοποίηση παρόμοιων έργων.
-    Πιστοποίηση της κατασκευάστριας εταιρείας που να αποδεικνύει την επάρκεια τους για τη συντήρηση και επέκταση των τηλεφωνικών μας κέντρων.
-    Οποιοδήποτε επί πλέον στοιχείο μπορεί να συμβάλλει στη σύγκριση και αξιολόγηση των προσφορών.
Ως εκ τούτου προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή,  έως τις  04/8/2016 ημέρα Πέμπτη, προϋπολογισθείσας δαπάνης 5.108,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% .Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν πληροφορίες καθώς και αντίτυπα της μελέτης παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το τμήμα Προμηθειών τηλ. 213-2074699  & 213-2074701  (Κα Καούρα Μαρία) ή να αναζητήσουν τη σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου  www.keratsini-drapetsona.gr
                               
                                                                                                                                                                                                                Η Αντιδήμαρχος   

                                                                                                                                                                                                          Ελένη Καπουζίσογλου