Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2016 11:52

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και οθονών

ethnosimo
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Παναγιώτα Παπαδάκη
ΤΗΛ: 213-2074-704
FAX: 210-4633375                                                                                                                                                                                                                ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ  13/ 10 /2016
                                                                                                                                                                                                                                           ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 53531
 
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
 
 
 Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας πρόκειται να προβεί στην προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και οθονών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου μας. 
 
Κάποιοι υπολογιστές δεν λειτουργούν σωστά είτε λόγω φυσικής φθοράς είτε λόγω παλαιότητας με αποτέλεσμα να μην ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις των προγραμμάτων, οπότε για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου είναι αναγκαία η προμήθεια καινούριων υπολογιστών.
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Προμηθειών στο Τηλ. 213-2074-704 (Παναγιώτα Παπαδάκη).
 
Η κατάθεση προσφορών θα γίνεται δεκτή μέχρι την Πέμπτη 20/10/2016 σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο.
 
Οι προσφορές δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στο Δήμο στη Διεύθυνση : Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Τμήμα Πρωτοκόλλου, Ισόγειο , Τ. Κ. 18756.
 
Τρόπος πληρωμής επί πιστώσει.
 
                                                                                                                                                                                                                                                  Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                                                                                                                                                                                                            ΕΛΕΝΗ ΚΑΠΟΥΣΙΖΟΓΛΟΥ