Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2016 14:29

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την προμήθεια δύο ηλεκτρονικών συστημάτων προτεραιότητας για το ΚΕΠ 311 και το ΚΕΠ 586

ethnosimo

          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                                                   ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ   27/10/2016

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                                                                                                                                Αρ. Πρωτ. :   56012           

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

         --------------                                                                               

Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                        

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200 ΤΚ 18756

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αιμιλιανή Καλή

ΤΗΛ: 213-2074705                                                        

FAX: 210-4633375

e-mail :                                

                                              

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας πρόκειται να προβεί στην προμήθεια δύο (2) ηλεκτρονικών συστημάτων προτεραιότητας για το ΚΕΠ 311 (Λεωφόρος Λαμπράκη) και το ΚΕΠ 586 (Δραπετσώνας) καθώς και των ανταλλακτικών ρολών τους, για τη διευκόλυνση των δημοτών και την ομαλή λειτουργία των Υπηρεσιών.

 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ανωτέρω ειδών περιγράφονται αναλυτικά στην μελέτη που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

 

Κριτήριο αξιολόγησης θα είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς, λαμβάνοντας υπόψη και τις τεχνικές προδιαγραφές.

 

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν πληροφορίες παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το γραφείο Προμηθειών και Αποθηκών τηλ. 213-2074699 &   213-2074705.

 

Αντίγραφα της μελέτης και λοιπών πληροφοριών μπορούν να αναζητηθούν στην σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου www.keratsini-drapetsona.gr

 

Η κατάθεση προσφορών θα γίνεται δεκτή μέχρι την Παρασκευή 4/11/2016.

 

Οι προσφορές δύνανται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στο Δήμο στη Διεύθυνση : Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Τμήμα Πρωτοκόλλου, Ισόγειο , Τ. Κ. 18756, τηλεομοιοτυπικά (210-4633375), με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ().

 

Τρόπος πληρωμής επί πιστώσει.                                  

        

   Η Αντιδήμαρχος    


Ελένη Καπουζίσογλου

                                                                       

Ακριβές Αντίγραφο
Η προϊσταμένη Γραμματείας