Πέμπτη, 03 Νοεμβρίου 2016 14:31

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστημάτων Προστασίας για τις Υπηρεσίες του Δήμου

 

ethnosimo

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ,  2/11/2016

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                                                                Αρ. Πρωτ. 56878/2016                       

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

         --------------                                                                               

Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                       

ΤΜΗΜΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200 ΤΚ 18756

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τσερεντζούλια Ανθή

ΤΗΛ: 213-2074702                                                        

FAX: 210-4633375                                

                                          

    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας πρόκειται να προβεί στην προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων προστασίας για διάφορες υπηρεσίες του Δήμου, προκειμένου να αποφευχθούν πιθανές κλοπές και φθορές στην περιουσία του Δήμου.

 

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 23.739,80 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και θα βαρύνει τους κωδικούς ΚΑ. 35/7135.0019, 10/7135.0014 του σκέλους των εξόδων του Δημοτικού Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2016.

 

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις: 

  1. Του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
  3. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007
  4. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

Με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής.

 

Δικαιολογητικά συμμετοχής

 

Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό οφείλουν να προσκομίσουν:

  • Υπεύθυνη δήλωση του αρθρ. 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης μελέτης και συμφωνούν με αυτούς και ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο.
  • Οικονομική προσφορά
  • Τεχνική Προσφορά

 

Η προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να διαχωρίζουν το κόστος των υλικών και της εργασίας όπως αναλυτικά φαίνεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης.

 

H προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από αναλυτική τεχνική περιγραφή των προσφερόμενων υλικών.

 

Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να προσκομίσουν προσφορά για το σύνολο των ειδών που περιγράφονται στη μελέτη. 

 

Ανάδοχος θα αναδεικνύεται ο προσφέρων την χαμηλότερη προσφορά στο σύνολο των ειδών.

 

Προσφορά που θα δίνεται για μέρος των ειδών δεν θα γίνεται αποδεκτή.

 

Οι τεχνικές προδιαγραφές των ανωτέρω ειδών περιγράφονται αναλυτικά στην μελέτη που έχει συνταχθεί από τη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

 

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν πληροφορίες παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το γραφείο Προμηθειών τηλ. 213-2074699 & 213-2074702 (Κα Τσερεντζούλια Ανθή) ή να αναζητήσουν την σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου www.keratsini-drapetsona.gr .

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να προσκομίσουν προσφορές οι οποίες θα έχουν την ίδια δομή με το έντυπο της υπηρεσίας.

 

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται δεκτή μέχρι την Πέμπτη 10/11/2016 και ώρα 13.00 μ.μ σε κλειστό φάκελο.

                                                                                

 

    Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                

           ΚΑΠΟΥΣΙΖΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ                  

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Πνευματικα Δικαιωματα

Δημος Κερατσινιου - Δραπετσωνας

Copyright © 2018 Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

"Όροι Χρήσης || "Πολιτική Cookies

Επικοινωνηστε Μαζι μας

Θα θελαμε να ακουσουμε απο εσας!

Αποστολή Μηνυμάτων μέσω της Φόρμας.

Επικοινωνία με : 2132074600

Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Αττική,
Ελλάδα 18756

Κοινωνικη Δικτυωση

Περιοδικη Ενημερωση

Πολιτική Απορρήτου
Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies και με τους "Όρους Χρήσης" του Ιστοτόπου του Δήμου.