Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2016 15:02

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας τοπικών κλιματιστικών μονάδων και την εγκατάσταση τους σε διάφορους χώρους εργασίας

ethnosimo
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                            ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ   22/11/2016
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                                                                                         ΑΡ. ΠΡΩΤ.  60363
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Παναγιώτα Παπαδάκη
ΤΗΛ: 213-2074704
FAX: 210-4633375
 
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 
 
Η Αντιδήμαρχος Κερατσινίου Δραπετσώνας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση προμηθειών με τίτλο «προμήθεια τοπικών κλιματιστικών μονάδων και την εγκατάσταση τους σε διάφορους χώρους εργασίας στα κτίρια του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας για το έτος 2016»,προϋπολογισμού 39.999,92 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  117 του Ν. 4412/2016.
 
Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.7131.0002 και τίτλο «Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων και λοιπών υλικών» του σκέλους των εξόδων του  προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2016.  
 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί  στο Δημαρχείο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Ελευθερίου Βενιζέλου 200, 1ος όροφος, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, στις 06/12/2016  ημέρα Τρίτη και η παραλαβή των προσφορών θα αρχίσει στις 10.30 π.μ και θα λήξει στις 11.00 π.μ.
 
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές , Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά , Συνεταιρισμοί και Ενώσεις προμηθευτών.
 
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα. Οι υποψήφιοι προμηθευτές μπορούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό και να δώσουν προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες εξοπλισμού που περιγράφονται στη μελέτη, με την προϋπόθεση ότι θα προσφέρουν την συνολική ποσότητα της κάθε ομάδας. Ανάδοχος για κάθε ομάδα θα αναδεικνύεται ο προσφέρων την χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της κάθε ομάδας.
 
Οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να συμμετέχουν στο συνοπτικό διαγωνισμό μπορούν να λάβουν γνώση του πλήρους τεύχους της διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή, από την ιστοσελίδα του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας στον δικτυακό τόπο: www.keratsini-drapetsona.gr.
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν διευκρινήσεις για τον παρόντα διαγωνισμό στην ταχυδρομική διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 200 Τ.Κ.18756, 2ος όροφος Τμήμα Προμηθειών τηλέφωνα:2132074699, 2132074704, Fax: 210-4633375, τις εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης. 
 
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΚΑΠΟΥΣΙΖΟΓΛΟΥ
 

Πνευματικα Δικαιωματα

Δημος Κερατσινιου - Δραπετσωνας

Copyright © 2018 Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

"Όροι Χρήσης || "Πολιτική Cookies

Επικοινωνηστε Μαζι μας

Θα θελαμε να ακουσουμε απο εσας!

Αποστολή Μηνυμάτων μέσω της Φόρμας.

Επικοινωνία με : 2132074600

Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Αττική,
Ελλάδα 18756

Κοινωνικη Δικτυωση

Περιοδικη Ενημερωση