Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2016 11:29

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την προμήθεια πλαστικών διαχωριστικών οδών- μεταλλικών κάγκελων περίφραξης οδών και εργοταξιακών χώρων και πλαστικό δίχτυ περίφραξης

ethnosimo

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                              ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ,  12/12/2016

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                                                                           Αρ. Πρωτ.  63698/14-12-16                    

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

          --------------                                                                               

Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                       

ΤΜΗΜΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200 ΤΚ 18756

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Καούρα Μαρία

ΤΗΛ: 213-2074701                                                        

FAX: 210-4633375                                

                                        

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας πρόκειται να προβεί στην προμήθεια πλαστικών διαχωριστικών οδών- μεταλλικών κάγκελων περίφραξης οδών και εργοταξιακών χώρων και πλαστικό δίχτυ περίφραξης ρολό για την ασφαλέστερη φύλαξη χώρων που διεξάγονται εργασίες, για φύλαξη υπαίθριων πολιτιστικών εκδηλώσεων.

 

Η δαπάνη της προμήθειας θα ανέλθει στο ποσό των 19.580,00€ χωρίς Φ.Π.Α. 24% και θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Η προμήθεια θα καλυφθεί από τον Κ.Α 35.7135.0022 «Προμήθεια πλαστικών διαχωριστικών οδών- μεταλλικών κάγκελων περίφραξης οδών και εργοταξιακών χώρων και πλαστικό δίχτυ περίφραξης ρολό» του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του τρέχοντος οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας.

 

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις:

  • Του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
  • Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007
  • Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

 

Το κριτήριο της επιλογής είναι η χαμηλότερη τιμή ανά είδος που περιγράφονται στη μελέτη. Ανάδοχος θα αναδεικνύεται ο προσφέρων την χαμηλότερη προσφορά στο σύνολο της πο-σότητας των ειδών.

 

Προσφορά που θα δίνεται για μέρος της ποσότητας του κάθε είδους δεν θα γίνεται αποδεκτή.

 

Δικαιολογητικά συμμετοχής

 

Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία θα λάβουν μέρος στη ανωτέρω προμήθεια οφείλουν να προσκομίσουν:

  1. Υπεύθυνη δήλωση του αρθρ. 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης μελέτης και συμφωνούν με αυτούς και ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο.
  2. Τεχνική Προσφορά
  3. Οικονομική προσφορά

 

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν πληροφορίες παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το γραφείο Προμηθειών τηλ. 213-2074699 & 213-2074701 (Κα Καούρα Μαρία).

 

Αντίγραφα της μελέτης και λοιπών πληροφοριών μπορούν να αναζητηθούν στη σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου www.keratsini-drapetsona.gr

 

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται δεκτή μέχρι τη Δευτέρα 19/12/2016 σε κλειστό φάκελο.  

Οι προσφορές δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στο Δήμο στη Διεύθυνση : Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Τμήμα Πρωτοκόλλου, Ισόγειο , Τ. Κ. 18756.   

                       

Τρόπος πληρωμής επί πιστώσει.                          

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

                      ΚΑΠΟΥΣΙΖΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ                  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

 

 

 

Πνευματικα Δικαιωματα

Δημος Κερατσινιου - Δραπετσωνας

Copyright © 2018 Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

"Όροι Χρήσης || "Πολιτική Cookies

Επικοινωνηστε Μαζι μας

Θα θελαμε να ακουσουμε απο εσας!

Αποστολή Μηνυμάτων μέσω της Φόρμας.

Επικοινωνία με : 2132074600

Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Αττική,
Ελλάδα 18756

Κοινωνικη Δικτυωση

Περιοδικη Ενημερωση

Πολιτική Απορρήτου
Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies και με τους "Όρους Χρήσης" του Ιστοτόπου του Δήμου.