Δευτέρα, 03 Απριλίου 2017 10:31

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για συντήρηση ανελκυστήρων των Δημοτικών κτιρίων

εθνοσημο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ,   30/03/2017

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                 Αρ. Πρωτ. 18223/2017                          

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

          --------------                                                        

Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                      

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  & ΑΠΟΘΗΚΩΝ                                                            

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200 ΤΚ 18756

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τσερεντζούλια Ανθή

ΤΗΛ: 213-2074702                                                                           

FAX: 210-4633375                                           

                                           

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας πρόκειται να προβεί στην ανάδειξη αναδόχων - συντηρητών για την συντήρηση  ανελκυστήρων των Δημοτικών κτιρίων, ΚΑΠΗ, Πολιτιστικών Κέντρων, παιδικών σταθμών για δύο χρόνια.

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις:

•     Του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

•     Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

•     Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007

•     Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 20.980,80 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και θα βαρύνει  τον   ΚΑ. 10.6262.0004  και τον ΚΑ. 15.6262.0021 με τίτλο « συντήρηση των ανελκυστήρων » ως εξής:

 Οι κωδικοί που θα βαρύνουν τον ενδεικτικό προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2017 είναι  ο Κ.Α.10/6262.0004 με το ποσό 2.031,12 ευρώ  και ο Κ.Α. 15/6262.0021 με ποσό 5.836,68 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για το έτος 2018  οι αντίστοιχοι κωδικοί Κ.Α.10/6262.0004 με το ποσό 2.708,16  ευρώ  και Κ.Α. 15/6262.0021 με ποσό 7.782,24 ευρώ  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και οι αντίστοιχοι κωδικούς για το έτος 2019 ο Κ.Α 10/6262.0004 με το ποσό 677,04  ευρώ και ο Κ.Α. 15/6262.0021 με ποσό 1.945,56 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής

Η ανάδειξη των συντηρητών θα γίνει με κριτήριο την οικονομικότερη για το Δήμο προσφορά ανά κτίριο. 

Πνευματικα Δικαιωματα

Δημος Κερατσινιου - Δραπετσωνας

Copyright © 2018 Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

"Όροι Χρήσης || "Πολιτική Cookies

Επικοινωνηστε Μαζι μας

Θα θελαμε να ακουσουμε απο εσας!

Αποστολή Μηνυμάτων μέσω της Φόρμας.

Επικοινωνία με : 2132074600

Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Αττική,
Ελλάδα 18756

Κοινωνικη Δικτυωση

Περιοδικη Ενημερωση

Πολιτική Απορρήτου
Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies και με τους "Όρους Χρήσης" του Ιστοτόπου του Δήμου.