Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Πέμπτη, 06 Απριλίου 2017 10:54

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια ενός πλυστικού μηχανήματος και δύο αφροποιητών

εθνοσημο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ,   05/04/2017

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                  Αρ. Πρωτ.      19123                        

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

          --------------                                                        

Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                      

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                              

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200 ΤΚ 18756

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Καούρα Μαρία

ΤΗΛ: 213-2074701                                                                           

FAX: 210-4633375                                           

                                           

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας πρόκειται να προβεί στην προμήθεια ενός (1) πλυστικού μηχανήματος και δύο (2) αφροποιητών που θα καλύψουν  τις πάγιες ανάγκες, αποτελεσματικού καθαρισμού και πλυσίματος των οχημάτων, πεζοδρομίων, πεζόδρομων, πλατειών, πάρκων, κοινόχρηστων χώρων, προαύλιων χώρων σχολείων, μνημείων, τοίχων, πινακίδων σήμανσης, αθλητικών εγκαταστάσεων κ.λ.π. της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης  του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας .

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ανωτέρω ειδών περιγράφονται αναλυτικά στην μελέτη που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Κριτήριο αξιολόγησης θα είναι η χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα, λαμβάνοντας υπόψη και τις τεχνικές προδιαγραφές.  Οι υποψήφιοι προμηθευτές μπορούν να συμμετάσχουν και να δώσουν προσφορά για το σύνολο των ειδών της ομάδας που περιγράφονται στη μελέτη.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν πληροφορίες παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το γραφείο Προμηθειών & Αποθηκών Τηλ. 213-2074699 & 213-2074701.     

Αντίγραφα της μελέτης και λοιπών πληροφοριών μπορούν να αναζητηθούν στην σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου www.keratsini-drapetsona.gr

Η κατάθεση προσφορών θα γίνεται δεκτή μέχρι τη  Πέμπτη  13/04/2017 σε κλειστό φάκελο.  

 

Οι προσφορές δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στο Δήμο στη Διεύθυνση : Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Τμήμα Πρωτοκόλλου, Ισόγειο , Τ. Κ. 18756.

Τρόπος πληρωμής επί πιστώσει.