Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τετάρτη, 12 Απριλίου 2017 11:05

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια χημικού υγρού

εθνοσημο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ,   12/04/2017

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                 Αρ. Πρωτ.   20340                           

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

          --------------                                                        

Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                      

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                              

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200 ΤΚ 18756

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Καούρα Μαρία

ΤΗΛ: 213-2074701                                                                           

FAX: 210-4633375                                           

                                           

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας πρόκειται να προβεί στην προμήθεια χημικού υγρού για τον καθαρισμό και την απολύμανση της κιβωτάμαξας (σκάφης) των απορριμματοφόρων οχημάτων και χημικού καθαριστικού για το πλύσιμο του εξωτερικού μέρους όλων των  οχημάτων του Δήμου μας.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του χημικού υγρού  και του χημικού καθαριστικού περιγράφονται αναλυτικά στην μελέτη που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Κριτήριο αξιολόγησης θα είναι η χαμηλότερη τιμή ανά είδος. Ανάδοχος για κάθε είδος θα αναδεικνύεται ο προσφέρων τη χαμηλότερη τιμή, λαμβάνοντας υπόψη και τις τεχνικές προδιαγραφές.  

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν πληροφορίες παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το γραφείο Προμηθειών & Αποθηκών Τηλ. 213-2074699 & 213-2074701.     

Αντίγραφα της μελέτης και λοιπών πληροφοριών μπορούν να αναζητηθούν στην σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου www.keratsini-drapetsona.gr

Η κατάθεση προσφορών θα γίνεται δεκτή μέχρι τη  Παρασκευή  21/04/2017 σε κλειστό φάκελο.  

 

Οι προσφορές δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στο Δήμο στη Διεύθυνση : Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Τμήμα Πρωτοκόλλου, Ισόγειο , Τ. Κ. 18756.

Τρόπος πληρωμής επί πιστώσει.