Παρασκευή, 26 Μαΐου 2017 14:06

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης, μικροαντικειμένων γραφείου, λοιπών ειδών γραφείου και φωτοαντιγραφικού χαρτιού

ethnosimo 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αμιλιανή Καλή
ΤΗΛ: 213-2074705
FAX: 210-4633375                                                                                                                                                                                                                           ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 24/5/2017
e-mail :                                                                                                                                                                                                                 ΑΡ. ΠΡΩΤ.27590
 
 
 
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 
Η Αντιδήμαρχος Κερατσινίου Δραπετσώνας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση προμηθειών με τίτλο «προμήθεια γραφικής ύλης, μικροαντικειμένων γραφείου, λοιπών ειδών γραφείου και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για το έτος 2017», προϋπολογισμού 69.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  117 του Ν. 4412/2016. 
 
Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τους παρακάτω Κ.Α. του προϋπολογισμού έτους 2017:
 
ΟΜΑΔΑ Α΄ : Γραφική ύλη – Μικροαντικείμενα Γραφείων – Λοιπά είδη γραφείου 
  • 10.6612.0004 και τίτλο εξόδου «Προμήθεια Γραφικής Ύλης και λοιπά υλικά γραφείων» ως προς το ποσό των 35.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
ΟΜΑΔΑ Β΄ : Φωτοαντιγραφικό χαρτί 
  • 10.6654.0001 και τίτλο εξόδου «Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού (χαρτί κλπ είδη)» ως προς το ποσό των 34.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί  στο Δημαρχείο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Ελευθερίου Βενιζέλου 200, 1ος όροφος, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, στις 14 Ιουνίου  ημέρα Τετάρτη και η παραλαβή των προσφορών θα αρχίσει στις 11.00 π.μ και θα λήξει στις 11.30 π.μ.
 
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές , Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά , Συνεταιρισμοί και Ενώσεις προμηθευτών.
 
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος εφόσον πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.
 
Οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να συμμετέχουν στο συνοπτικό διαγωνισμό μπορούν να λάβουν γνώση του πλήρους τεύχους της διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή, από την ιστοσελίδα του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας στον δικτυακό τόπο: www.keratsini-drapetsona.gr.
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν διευκρινήσεις για τον παρόντα διαγωνισμό στην ταχυδρομική διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 200 Τ.Κ. 18756,2ος όροφος Τμήμα Προμηθειώντηλέφωνα:2132074699, 2132074705, Fax: 210-4633375, τις εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης. 
 
 
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΥΓΕΝΙΑ   ΔΙΑΚΑΚΗ

Πνευματικα Δικαιωματα

Δημος Κερατσινιου - Δραπετσωνας

Copyright © 2018 Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

"Όροι Χρήσης || "Πολιτική Cookies

Επικοινωνηστε Μαζι μας

Θα θελαμε να ακουσουμε απο εσας!

Αποστολή Μηνυμάτων μέσω της Φόρμας.

Επικοινωνία με : 2132074600

Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Αττική,
Ελλάδα 18756

Κοινωνικη Δικτυωση

Περιοδικη Ενημερωση