Πέμπτη, 08 Ιουνίου 2017 13:49

Διακήρυξη για προμήθεια κλιματιστικών μονάδων και υλικών εγκατάστασης για το κτίριο του Δημαρχείου, για τα κτίρια των πολιτιστικών κέντρων και των αθλητικών χώρων του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας για το έτος 2017

εθνοσημο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                          

ΤΜΗΜΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ

 ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Παναγιώτα Παπαδάκη

ΤΗΛ: 213-2074704                                                             

FAX: 210-4633375                                                                                                         ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ   07/06/2017

e-mail:                                                                                   ΑΡ. ΠΡΩΤ.     31336/8-6-2017

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ο Αντιδήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση προμηθειών με τίτλο «προμήθεια κλιματιστικών μονάδων και υλικών εγκατάστασης για το κτίριο του Δημαρχείου, για τα κτίρια των πολιτιστικών κέντρων και των αθλητικών χώρων του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας για το έτος 2017», προϋπολογισμού 49.999,40 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  117 του Ν. 4412/2016.

 Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τον παρακάτω Κ.Α. του προϋπολογισμού έτους 2017:

  • 10.7131.0006  και τίτλο εξόδου «Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων και υλικών εγκατάστασης» ως προς το ποσό των 49.999,40 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί  στο Δημαρχείο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Ελευθερίου Βενιζέλου 200, 1ος όροφος, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, στις 26 Ιουνίου  ημέρα Δευτέρα και η παραλαβή των προσφορών θα αρχίσει στις 11.00 π.μ και θα λήξει στις 11.30 π.μ.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές , Νομικά πρόσωπα

ημεδαπά και αλλοδαπά , Συνεταιρισμοί και Ενώσεις προμηθευτών.

 

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα εφόσον πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να συμμετέχουν στο συνοπτικό διαγωνισμό μπορούν να λάβουν γνώση του πλήρους τεύχους της διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή, από την ιστοσελίδα του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας στον δικτυακό τόπο: www.keratsini-drapetsona.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν διευκρινήσεις για τον παρόντα διαγωνισμό στην ταχυδρομική διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 200 Τ.Κ. 18756, 2ος όροφος Τμήμα Προμηθειών & Αποθηκών τηλέφωνα:2132074699, 2132074704, Fax: 210-4633375, τις εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης. 

Πνευματικα Δικαιωματα

Δημος Κερατσινιου - Δραπετσωνας

Copyright © 2018 Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

"Όροι Χρήσης || "Πολιτική Cookies

Επικοινωνηστε Μαζι μας

Θα θελαμε να ακουσουμε απο εσας!

Αποστολή Μηνυμάτων μέσω της Φόρμας.

Επικοινωνία με : 2132074600

Διεύθυνση

Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι, Αττική,
Ελλάδα 18756

Κοινωνικη Δικτυωση

Περιοδικη Ενημερωση